Wytwórczość ucywilizowana

Problemy z zarządzaniem produkcją są tak stare jak samo wytwarzanie. Ciągła zmienność środowiska (anulowanie zamówień przez klientów, spóźniające się dostawy, nieodpowiednia jakość materiałów, absencja chorobowa, awarie maszyn i tysiące innych zjawisk) powoduje, że harmonogramy produkcji stale stają się nieaktualne.

Problemy z zarządzaniem produkcją są tak stare jak samo wytwarzanie. Ciągła zmienność środowiska (anulowanie zamówień przez klientów, spóźniające się dostawy, nieodpowiednia jakość materiałów, absencja chorobowa, awarie maszyn i tysiące innych zjawisk) powoduje, że harmonogramy produkcji stale stają się nieaktualne.

Jest to zjawisko znane na całym świecie. Powoduje ono, że faktyczny system zarządzania produkcją jest systemem nieformalnym. Przedsiębiorstwa, którym udaje się mimo to osiągnąć sukces rynkowy zawdzięczają to zazwyczaj następującym czynnikom:

* doświadczonym fachowcom o długoletnim stażu, którzy doskonale znają wszystkie tajniki produkcji (ale ludzie zwalniają się lub przechodzą na emeryturę)

* ustalonemu profilowi produkcji (ale rynek może zażądać nowych wyrobów)

* ustalonym metodom wytwarzania (ale konkurencja może zaoferować krótszy czas realizacji zamówienia).

Prawdziwy przełom w technikach zarządzania produkcją stał się możliwy dopiero po zastosowaniu nowych metod, wymagających specjalnego oprogramowania komputerowego, takich jak MRP i MRP II.

MRP (Materialk requiremens Planning - Planowanie Potrzeb Materiałowych) to jedno z najwcześniejszych, gospodarczych zastosowań komputerów.

Na podstawie struktury wyrobów, norm zużycia oraz zapotrzebowania na wyroby, odpowiedni program wyliczał zapotrzebowanie na materiały i półprodukty. Z biegiem lat praktyka wykazała, że te możliwości kalkulacyjne to pożyteczna, ale nie najważniejsza cecha systemów typu MRP.

Istotniejszą funkcją stało się harmonogramowanie produkcji. Od tej pory MRP zaczęło być stosowane przez przedsiębiorstwa produkujące wyroby o bardzo prostej strukturze, ale mające dokładnie te same problemy z panowaniem nad właściwym uszeregowaniem w czsie zdarzeń produkcyjnych. Oprócz problemów z harmonogramowaniem, systemy typu MRP rozwiązywały również problemy związane z planowaniem zdolności produkcyjnych.

W latach 70. systemy MRP rozwinęły się tak bardzo, że sam termin stał się za mało pojemny. Powstał wówczas skrót MRP II, oznaczający Manufacturing Resources Planning - Planowanie Zasobów Produkcyjnych. Systemy typu MRP II rozumiane są dzisiaj jako systemy zbudowane na bazie MRP, które mają następujące właściwości:

* dane (liczby) finansowe i produkcyjne pochodzą z dokładnie tych samych transakcji. Liczby finansowe są "rozszerzeniem" liczb produkcyjnych

* dostępne są możliwości symulowania rzeczywistości, tak aby można było przetestować skutki podjęcia różnych decyzji

* jest to jedyny wspólny system dla całego przedsiębiorstwa integrujący wszystkie, istotne dla planowania i kontroli elementy: sprzedaż, produkcję, zapasy, harmonogramowanie, przepływy finansowe itd.

Techniki oferowane przez MRP II są tak uniwersalne i standardowe, że stosowane są dzisiaj w przedsiębiorstwach niezależnie od:

* ich wielkości (dostępność relatywnie taniego sprzętu i oprogramowania spowodowała, że nawet przedsiębiorstwa

zatrudniające kilkanaście osób mogą sobie pozwolić na taką inwestycję);

* złożoności produkcji (bo najważniejszą funkcją jest harmonogramowanie);

* rodzaju procesu produkcyjnego;

* rodzaju produkcji (dyskretna, aparaturowa, mieszana).

Wdrożenie MRP II nie polega na wdrożeniu systemu informatycznego. Polega na zastąpieniu w przedsiębiorstwie nieformalnego systemu zarządzania produkcją, systemem formalnym (tzn. opartym na jednolitym, kroczącym i aktualizowanym harmonogramie produkcji). W procesie tym można wyróżnić następujące elementy (wg ważności):

* Ludzie

Należy zapewnić odpowiedni poziom i odpowiednią ilość szkoleń dla pracowników na wszystkich szczeblach zarządzania (praktyka pokazuje, że jest to najmniej doceniany a jednocześnie najistotniejszy problem wdrażania).

* Dane

Dane przeznaczone dla komputera muszą być zgodne z rzeczywistością. Najważniejsze dane to: stany magazynowe, struktura i technologia wyrobu. Odpowiedni poziom zgodności danych należy osiągnąć przed wdrożeniem systemu informatycznego.

* Procedury

Współdziałanie ludzi mające na celu uzyskiwanie wyznaczonych rezultatów produkcyjnych, ekonomicznych oraz prawdziwych, jednoznacznych danych wraz z okrśleniem wszystkich formalnych reguł ich uzyskiwania i przetwarzania. Procedury powinny być zsynchronizowane z wdrażaniem systemu informatycznego. Procedury dotyczą wszystkich obszarów funkcjonalnych: finansów, dystrybucji, sprzedaży, zaopatrzenia, planowania i kontroli realizacji produkcji etc. Bez spisania niektórych procedur np. finansowych praktycznie nie można liczyć na poprawne wdrożenie systemu MRP II.

* System informatyczny

Na system składa się odpowiedni know-how, metodyka wdrożenia oraz projekt. Projekt wdrożenia musi być dobrze zarządzany i prowadzony w zdyscyplinowany sposób. Udane wdrożenie musi być przeprowadzone siłami własnymi przedsiębiorstwa, oczywiście z odpowiednim wsparciem z zewnątrz.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200