Wyszukiwanie informacji dowodowych w poczcie elektronicznej

Coraz większa liczba rekordów biznesowych w wielu organizacjach przechowywana jest w systemach pamięciowych poczty elektronicznej. Zawarte w tych repozytoriach informacje są często niezbędne w postępowaniach sadowych. Organizacje, które są stronami w takich postępowaniach musza mieć możliwość wyszukiwania takich informacji, analizy i przedkładania ich w formie użytecznej dla zespołów prawniczych.

Podstawowym problemem jest jednak to, że dane zawarte w poczcie elektronicznej to olbrzymie zbiory. Każda ze skrzynek użytkowników może liczyć setki megabajtów, a systemy archiwizacji poczty elektronicznej przechowują terabajty danych. Ponadto te wszystkie dane mogą być przechowywane lokalnie lub w urządzeniach mobilnych. Problem odnalezienia takich danych jest więc bardzo skomplikowany.

Próbę rozwiązania tego problemu podejmuje firma Clearwell. Oprogramowanie Intelligence Platform zainstalowane w urządzeniach Clearwell pozwala na analizowanie, na różne sposoby, danych zawartych w różnych źródłach - serwerach, archiwach, itp. System zapewnia klasyfikacje zagadnień, analizę komunikacji między poszczególnymi osobami lub grupami osób, analizę lingwistyczną, analizę wątków i zaawansowane przeszukiwanie danych w treści poczty elektronicznej i jej załącznikach.

System pozwala na znaczące zmniejszenie kosztów i czasu czynności przygotowawczych na etapie gromadzenia dowodów i dokumentów w sprawie będącej przedmiotem sporu prawnego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200