Wysyp unijnych kontraktów

Fundusz Współpracy - wydatkując środki z funduszu PHARE 2000 - podpisuje kolejne kontrakty na budowę systemów w polskiej administracji.

Fundusz Współpracy - wydatkując środki z funduszu PHARE 2000 - podpisuje kolejne kontrakty na budowę systemów w polskiej administracji.

Wysyp unijnych kontraktów

Unijne kontrakty Funduszu Współpracy

Wszystkie są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Pierwsze kontrakty podpisano z ComArch na budowę systemu dla Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa oraz firmą na dostawę rozwiązań informatycznych dla Głównego Urzędu Ceł.

ComArch stworzy także system informatyczny dla Agencji Rynku Rolnego, obsługujący wprowadzenie unijnej polityki rolnej (Common Agricultural Policy). Kontrakt będzie realizowany w konsorcjum z Cap Gemini Ernst & Young Polska. Jego wartość wynosi 19,4 mln zł. Z kolei Ster-Projekt dostarczy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie BEA Systems i Microsoft na potrzeby Polskiej Administracji Morskiej. Wartość podpisanej umowy wynosi 2,5 mln zł. Natomiast podpisał z Funduszem Współpracy umowę o wartości ok. 350 tys. zł na dostawy sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Będą z niego korzystać instytucje odpowie- dzialne za politykę rolną i leśną.

Wiadomo już także, że Hewlett-Packard Polska - wspólnie z firmą Fin SKOG - będzie prowadził pilotażowy projekt budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Finansów w ramach programu PHARE 2000 prowadzą projekt budowy zintegrowanego systemu ewidencjonowania informacji i nieruchomości. W jego wyniku ma powstać Integrująca Platforma Elektroniczna (IPE), która połączy trzy autonomiczne podsystemy: ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych oraz podatkowej ewidencji nieruchomości.

Zgodnie z planami do końca 2003 r. ma zostać uruchomiony informatyczny system umożliwiający prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych. Komputerowe bazy danych ewidencyjnych, pozwalające tworzyć w formie raportów rejestry: gruntów, budynków, lokali, kartoteki budynków i lokali oraz mapy ewidencyjne, mają powstać dla obszarów miast do 31 grudnia 2005 r., zaś dla terenów wiejskich - do 31 grudnia 2010 r.

Organizacją szkoleń dla przyszłych użytkowników Zintegrowanego Systemu Katastralnego zajmie się . Wartość podpisanej z tą firmą przez Fundusz Współpracy umowy wynosi 1,3 mln euro.


TOP 200