Wystawca z certyfikatem

Szczecińskie Unizeto uzyskało certyfikat WebTrust. Audyt prowadzili specjaliści z Ernst & Young.

Dzięki pomyślnemu przejściu przez procedurę audytową certyfikaty cyfrowe wydawane przez spółkę będą rozpoznawane przez przeglądarkę internetową Microsoft Explorer (stanie się tak na przełomie 2002/2003 r.). Unizeto na rynku wystawiania certyfikatów cyfrowych działa od 1998 r., obecnie stara się o wpis do rejestru kwalifikowanych wystawców certyfikatów w systemie podpisu elektronicznego w Polsce. Certyfikat WebTrust (którego wymagania zostały sformułowane przez American Institute for Certified Public Accountants oraz Canadian Institute of Chartered Accountants) do tej pory otrzymały jedynie 4 firmy w Europie.

Trójstopniowy audyt był prowadzony od początku marca do końca października br. przez specjalistów z Ernst & Young (z Polski i Niemiec). Jego pomyślne zakończenie powinno umożliwić Unizeto wyjście z ofertą poza granice Polski (WebTrust jest rozpoznawalnym znakiem jakości, gwarantującym spełnianie odpowiednich praktyk biznesowych i wdrożenie różnych procedur kontrolnych). Już teraz Unizeto zmierza do zawarcia kontraktu na system PKI na Ukrainie w sektorze administracji państwowej.

Wkrótce Unizeto powinno również uzyskać potwierdzenie przestrzegania norm ISO 9001. O uzyskanie certyfikatu WebTrust stara się również inna spółka zainteresowana obecnością na rynku usług podpisu elektronicznego – TP Internet.

Więcej informacji:

http://www.webtrust.org

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200