Wystąpienie KIGE do URM

W sprawie kontyngentów

W sprawie kontyngentów

W artykule pt. Cios w gospodarkę rynkową (CW nr 31/108 z 30.08.93 r.) zapowiadaliśmy przedstawienie poglądów na temat kontyngentów przedstawicieli różnych środowisk i instytucji. Dziś prezentujemy stanowisko w tej sprawie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki, poparte przez takie liczące się na polskim rynku komputerowym firmy, jak: Optimus, Sanservice, Dom Handlowy Informatyki, ATM, Hyunday-Selko, ABC Data, Baza i Protech.

"Wprowadzenie w marcu 1992 r. preferencyjnych ceł na komputery importowane z krajów EWG, a później EFTA

Czechosłowacji i Węgier, wywołało u polskich producentów uzasadnioną reakcję. Preferencyjne cła sprawiły, że w

rywalizacji na polskim rynku firmy zagraniczne miały już na wstępie 22% przewagę".

"...Wysiłek wielu polskich firm komputerowych zamiast kierować się na rozwój nowoczesnych technologii, nowych

miejsc pracy, ekspansję na inne rynki, w wyniku niekorzystnych uregulowań prawnych skupił się na walce o

utrzymanie swoich pozycji.

Starania o jednakowe warunki działania dla rodzimych producentów doprowadziły do wprowadzenia w drugim kwartale br. bezcłowych kontyngentów na sprowadzane do Polski części i podzespoły do produkcji komputerów. Kontyngenty stanowią jednak rozwiązanie doraźne, które w krótkim okresie stwarza szansę równych warunków polskim producentom, natomiast nie stymuluje do inwestycji. Niepewność związana z istnieniem kontyngentów powoduje, że nie jest możliwe długofalowe planowanie rozwoju w obawie przed zmianami zasad ich przydzielenia, czasu trwania itp. Stawia to pod znakiem zapytania dalszy rozwój produkcji sprzętu komputerowego w Polsce, którego pierwszym etapem musi być produkcja komputerów z importowanych podzespołów, a w przyszłości

produkcja w Polsce podstawowych podzespołów takich jak: płyty główne, sterowniki, karty grafiki, obudowy, zasilacze. Jedyną barierą do tego celu jest stworzenie stabilnych przepisów gwarantujących nie gorsze warunki produkcji komputerów w Polsce, niż w krajach ościennych".

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki uważa, że kontyngenty jako rozwiązanie tymczasowe i prowizoryczne, "...nie są narzędziem wystarczającym do zapewnienia polskim firmom równych szans z zagranicznymi na naszym rynku". Narastająca ekspansja firm zagranicznych, przy niestabilnej polityce celnej polskiego rządu, blokuje drogę rozwoju rodzimego przemysłu komputerowego. Dla wyrównania szans, KIGE uważa, że konieczne jest "wprowadzenie zerowej stawki celnej na części i podzespoły do produkcji komputerów sprowadzane z zagranicy tj.:

płyty główne, dyski, flopy, karty wyspecjalizowane (wg kodu CN nr 847330100 i 847330900), układy pamięci (wg kodu CN nr 854211140 i 954211160), mikroprocesory, peryferia, streamery

Zdaniem KIGE, utrata wpływów do budżetu z tytułu redukcji ceł może być z powodzeniem zrekompensowana wprowadzonym podatkiem VAT, zwiększonymi kwotami z podatku dochodowego, zmniejszeniem bezrobocia i pobudzeniem innych branż współpracujących z przemysłem komputerowym. Nie bez znaczenia jest również proekologiczny charakter produkcji komputerowej.


TOP 200