Wysokie premie w IT

Branża IT, to obok bankowości, sektor w którym kryzys nie wpłynął na cięcia wynagrodzenia dodatkowego. W porównaniu do 2008 r. premie zatrudnionych w IT zmalały jedynie o 1 proc.

Najwyższe premie od lat otrzymują pracownicy bankowości. W 2008 roku szeregowy pracownik w branży bankowej mógł liczyć na premię w wysokości 19 proc., natomiast dyrektor aż 28 proc. wynagrodzenia całkowitego. W 2009 r. niewiele się zmieniło.

Jak wynika z informacji Pulsu Biznesu wysokim udziałem premii mogą się też pochwalić osoby zatrudnione w telekomunikacji, handlu oraz energetyce i ciepłownictwie. W pierwszym półroczu 2009 r. premie w sektorze IT wyniosły ok. 14 proc. czyli jedynie o 1 proc. mniej niż w 2008 r.

Zobacz również:

  • Nowy członek zarządu Microsoft
  • Pokolenie Z nie będzie w stanie wypełnić luki w umiejętnościach cyfrowych
  • Wzrost sektora nowoczesnych usług dla biznesu

Kryzys znacznie wpłynął natomiast na obniżenie dodatkowego wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, których premie wynoszą 12 proc., osób zatrudnionych w mediach, wydawnictwach, reklamie i PR (13 proc.) oraz usługach (13 proc.) - pisze PB. Bez względu na kryzys systematycznie rosną natomiast premie w sektorze ochrony środowiska.

Więcej o pracy w IT:

Chętniej szukamy pracy zdalnej niż mobilnej

CV na krótkich nogach

Praca po znajomości

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200