Wyse: architektura symetryczna z pełnym wyposażeniem

Komputery Wyse z serii 7000i są typowym przykładem wykorzystania architektury TSMP. Moc obliczeniową systemu można łatwo dopasować do rosnących potrzeb użytkownika przez dołączanie kolejnych procesorów, bez konieczności zmiany pozostałych elementów instalacji lub rozbudowy oprogramowania. Oferta Wyse'a w zakresie architektury wieloprocesorowej TSMP obejmuje także własne wersje Unixa dostosowane do jej obsługi oraz podzespoły elektroniczne.

Komputery Wyse z serii 7000i są typowym przykładem wykorzystania architektury TSMP. Moc obliczeniową systemu można łatwo dopasować do rosnących potrzeb użytkownika przez dołączanie kolejnych procesorów, bez konieczności zmiany pozostałych elementów instalacji lub rozbudowy oprogramowania. Oferta Wyse'a w zakresie architektury wieloprocesorowej TSMP obejmuje także własne wersje Unixa dostosowane do jej obsługi oraz podzespoły elektroniczne.

Do wieloprocesorowej serii 7000i należą dwa modele: 740MP - do trzech procesorów oraz 760MP - do pięciu procesorów. W porównaniach przeprowadzonych przez niezależną grupę ekspertów AIM Technology (sierpień '93) model 760MP dwukrotnie zajął drugie miejsce w testach wydajności i trzykrotnie trzecie miejsce w porównaniach ilorazu cena/wydajność. Testy obejmowały m.in. produkty firm DEC, NCR i Hewlett-Packard.

Architektura serii 7000i

Komputery serii 7000i wykorzystują architekturę symetryczną o ścisłym sprzężeniu - TSMP. Płyta systemowa jest wyposażona w dwie szyny: magistralę systemową WWB (Wyse Wyde Bus) i szynę we/wy EISA. WWB jest 64-bitową magistralą asynchroniczną o przepustowości szacowanej na 80 MB/s. Podłączona jest do niej pamięć i karty procesorów 486DX: do trzech w modelu 740MP i do pięciu w modelu 760MP.

W najbliższych tygodniach będzie w sprzedaży model 775MP z czterema procesorami Pentium 66. Wyse przygotował program wyposażenia zakupionych już komputerów 760MP w płyty z procesorami Pentium i rozpoczął produkcję takich płyt, na razie na małą skalę, oraz zbieranie zgłoszeń od klientów zainteresowanych upgradem.

Architektura dwuszynowa zapobiega zastojom operacji we/wy, które mogą wystąpić na skutek dużego obciążenia szyny przez procesory. Współpraca procesorów jest koordynowana przez rozproszony system przerwań.

Systemy operacyjne

Obydwa modele mogą działać pod kontrolą systemów operacyjnych Wyse'a lub innych producentów. Wyse oferuje systemy Unix SVR4 (standard dla modelu 760MP) i Unix V/386 Rel. 3.2 (standard dla modelu 740MP). Dostępne "obce" systemy to SCO Unix MPX, SCO Open Network System i Windows NT.

Grupa programistów Wyse'a współpracuje z Microsoftem. Komputery 7000i model 760MP posłużyły Microsoftowi do uruchamiania i testowania systemu Windows NT. Wyse sprzedaje ten model z możliwością wyboru prekonfigurowanego systemu operacyjnego: Wyse Unix, SCO Unix lub Windows NT.

Wyse Unix SVR4 jest implementacją w pełni kompatybilną ze standardem USL System V Interface Definition, wzbogaconą o rozwiązania dopasowujące system do architektury wieloprocesorowej i zwiększające jego efektywność.

Podział zadań między procesory zorganizowano tak, aby równomiernie wykorzystać ich moc obliczeniową. System umieszcza zadania w jednej kolejce, wspólnej dla wszystkich procesorów. Zadanie o najwyższym priorytecie jest kierowane do procesora, który zostanie zwolniony jako pierwszy.

Jądro systemu ma postać wielowątkową (multithreaded), zatem może być wykonywane równolegle na wielu procesorach. Biblioteki programów w C dostarczane wraz z systemem umożliwiają pisanie aplikacji wielowątkowych.

Procesory i pamięć podręczna

Procesory umieszczone na osobnych kartach współpracują na zasadzie "równy z równym": wszystkie mogą realizować zarówno zadania użytkowników, jak i procesy jądra systemu oraz mają jednakowy dostęp do urządzeń peryferyjnych. Każdy z nich jest wyposażony w zewnętrzną pamięć podręczną o pojemności 256 KB (i oczywiście w wewnętrzny cache 8 KB).

Transport danych między pamięcią główną a zewnętrznymi pamięciami podręcznymi odbywa się w trybie opóźnionego przepisywnia (copyback) zgodnie z protokołem MESI (od określeń statusu fragmentów danych: modified, exclusive, shared, invalid). Celem tego rozwiązania jest przyspieszenie działania systemu i ochrona spójności różnych kopii tego samego fragmentu pamięci. Informacje niezbędne do realizacji protokołu MESI są przesyłane za pomocą szyny WWB.

Procesory wymieniają informacje za pośrednictwem rozproszonego systemu przerwań. Składa się on z szyny przerwań ICB (Interrupt Control Bus) i kontrolerów przerwań APIC (Advanced Program Interrupt Controller) Intela, które są umieszczone na wszystkich płytach procesorów i pośredniczą między nimi a ICB.

Pamięć operacyjna jest umieszczona na karcie EDC (produkcji Wyse) zawierającej układ wykrywania i poprawiania błędów. Układ ten koryguje przekłamania na jednym bicie w słowie 64-bitowym, a wykrywa - na dwóch. Pamięć można rozszerzać do 384 MB (w modelu 740MP) lub do 512 MB (w modelu 760MP), dodając standardowe 36-bitowe moduły SIMM o pojemnościach 2, 4, 8, 16 lub 32 MB.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200