Wyprawa do wnętrza ziemi

Sięgamy poza granice naszego układu słonecznego, miliony kilometrów w przestrzeń kosmiczną, a przecież nie poznaliśmy jeszcze tajemnic, które kryje Ziemia pod naszymi stopami. Właśnie tam można uzyskać odpowiedź na pytanie o przyczyny ruchów tektonicznych, trzęsień ziemi i erupcji wulkanów.

Sięgamy poza granice naszego układu słonecznego, miliony kilometrów w przestrzeń kosmiczną, a przecież nie poznaliśmy jeszcze tajemnic, które kryje Ziemia pod naszymi stopami. Właśnie tam można uzyskać odpowiedź na pytanie o przyczyny ruchów tektonicznych, trzęsień ziemi i erupcji wulkanów. Geolodzy próbują rozwikłać ten problem i kieruje nimi nie tylko pasja badawcza, ale przede wszystkim pragnienie ocalenia tysięcy ludzi, którzy co roku są ofiarami gwałtownych przemian we wnętrzu Ziemi. I choć geody-namiczne zjawiska są prawie zawsze tragiczne w skutkach, stanowią jedynie nieskończenie mały ułamek w wielomiliardowej historii naszej planety.

Jednym z najbardziej aktywnych tektonicznie regionów świata jest północna Kalifornia. Być może dlatego właśnie tam geolodzy postanowili jako pierwsi wykorzystać w swej pracy superkomputery.

Prace nad stworzeniem komputerowego modeli' struktury Ziemi trwają już od ponid 10 lat. W ciągu tego czasu zgromadzono tysiące danych o fizycznej, chemicznej i geologicznej naturze Ziemi, zapisane zostały informacje o położeniu i ruchach kontynentów, o dotychczasowych trzęsieniach ziemi, ich skutkach i prawdopodobnych przyczynach. Wraz z rozwojem techniki zmieniały się sposoby prezentacji wyników. Od prostych, numerycznych wydruków do animacji komputerowej.

Dane dostarczone z sejsmicznych czujników zostały odpowiednio przetworzone i wprowa-

dzone do pamięci komputerów klasy VAX i Cray, a skomplikowane algorytmy pomogły stworzyć kompleksowy, cyfrowy model wnętrza Ziemi. Obecnie informacje zostały zapisane na taśmie wi deo w postaci trójwymiarowego obrazu powierzchni i wnętrza Zic mi. Dzięki temu, bez odrywania oczu od monitora, można zobaczyć w ciągu kilku minut przebieg procesów geologicznych trwających miliony lat, symulować zja wiska sejsmiczne, a w przyszłości przewidywać miejsce ich powstawania, zasięg i skutki. W ten sposób cyfrowa analiza i komputerowa animacja pomaga ludziom dotrzeć tam, gdzie nie dotarły jeszcze urządzenia badawcze, pozwala odbyć podróż do wnętrza Ziemi, wyprawę o jakiej Julius Verne mógłby jedynie po marzyć.


TOP 200