Wyposażenie banków amerykańskich w komputery

W dorocznym przeglądzie 100 najlepiej skomputeryzowanych instytucji amerykańskich "The Premier 100 1993", Computerworld-USA podaje informacje dotyczące zarówno stanu komputeryzacji badanych instytucji, jak i ich budżetu: z podziałem na zatrudnienie i szkolenia.

W dorocznym przeglądzie 100 najlepiej skomputeryzowanych instytucji amerykańskich "The Premier 100 1993", Computerworld-USA podaje informacje dotyczące zarówno stanu komputeryzacji badanych instytucji, jak i ich budżetu: z podziałem na zatrudnienie i szkolenia.

Dane te nie mogą być odnoszone bezpośrednio do warunków polskich. Poziom komputeryzacji amerykańskich instytucji finansowych wynosi bowiem obecnie niemal 100% (każde stanowisko jest wyposażone w komputer). Polscy szefowie bankowych departamentów informatyki twierdzą, że są niedoinwestowani, mimo że w wielu przypadkach osiągają obecnie wskaźniki zatrudnienia i budżetu zbliżone do proporcji obserwowanych w tej chwili na rynku amerykańskim. Trzeba jednak pamiętać, że banki amerykańskie w okresie wprowadzania do nich informatyki dysponowały znacznie większymi budżetami niż te, które są potrzebne do utrzymania systemów i wprowadzania niezbędnych upgrade'ów. Różnicy tej nie niweluje przepaść technologiczna, dzieląca ostatnie 10 lat rozwoju komputerów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200