Wypłata spoza biura

Firma outsourcingowa NEBS rozszerza swoją ofertę o obsługę systemu płacowego.

Firma outsourcingowa NEBS rozszerza swoją ofertę o obsługę systemu płacowego.

New Europe Business Services Polska SA (NEBS), firma specjalizująca się w outsourcingu, zamierza zaoferować polskim firmom usługę związaną z przejęciem wszelkich działań dotyczących obsługi wynagrodzeń. Na podstawie oprogramowania kadrowo-płacowego wrocławskiej Tety będzie ona prowadzić działania związane z obsługą danych firmy i jej pracowników, naliczaniem wynagrodzeń, składek ZUS i zobowiązań podatkowych oraz tworzeniem dokumentów finansowych.

Przejęcie pracownika

"Od udostępnienia nam pełnej dokumentacji i wprowadzenia danych klienta, całość operacji odbywać się będzie u nas" - mówi Monika Arendaruk, odpowiedzialna za ten projekt w New Europe Business Services Polska SA. Korzyścią, jaką ma zapewnić oddanie firmie zewnętrznej całości działań związanych z prowadzeniem obsługi wynagrodzeń, jest m.in. pozbycie się problemów związanych z aktualizacją oprogramowania, konieczną po każdej zmianie obowiązujących w Polsce przepisów.

Pierwszym etapem, związanym z zaoferowaniem klientowi nowej usługi, jest wprowadzenie wszystkich informacji o pracownikach niezbędnych do obliczania jego płacy. "Można bez problemów przygotować plik tekstowy z systemu klienta i wprowadzić go do stosowanej przez nas aplikacji. Innym rozwiązaniem jest napisanie odpowiednich interfejsów" - stwierdza Monika Arendaruk. Przy ich opracowywaniu firma zamierza ściśle współpracować z producentem stosowanego przez siebie oprogramowania - wrocławską Tetą.

Jak twierdzą przedstawiciele firmy, wybrali oni aplikację wrocławskiej spółki z kilku powodów. Zdaniem przedstawicieli New Europe Business Services Polska, jest to rozwiązanie zapewniające szybki dostęp do danych, umożliwiające obsługę dużych klientów, którzy byliby najbardziej zainteresowani oddaniem zewnętrznej firmie zadań związanych z obsługą wynagrodzeń. Inny powód jest taki, że aplikacja Tety od początku była dostosowana do polskich uwarunkowań prawnych. "Trzeba działać w warunkach naszych przepisów prawnych, aby móc i umieć napisać takie oprogramowanie" - przekonuje Monika Arendaruk.

Kłopot z utajnieniem

Przedstawiciele New Europe Business Services uważają, że klienci będą decydować się na oddanie firmom zewnętrznym prowadzenia obsługi płac ze względu na trudności, jakie mają w utrzymaniu tajności informacji o płacach wewnątrz swoich firm. Ich zdaniem, praktyki te są bardzo popularne w firmach zachodnich, które przynoszą ten model wraz z rozpoczęciem działalności w Polsce. Pracownicy NEBS podpisują dokumenty, w których zobowiązują się do zachowania tajności. Gwarantuje to umowa z klientem, w której zawarte są informacje o ewentualnych karach umownych.

Komunikacja

W zależności od preferencji klienta, powstająca co miesiąc dokumentacja związana z wypłatami dla jego klientów dostarczana jest albo drogą elektroniczną, albo też przelewy są drukowane bezpośrednio w NEBS. Istnieje także możliwość wysyłania przelewów drogą elektroniczną bezpośrednio do banku klienta. "Jeśli klient dysponuje wykupioną w banku usługą home banking, możemy zainstalować u siebie komputer z odpowiednim oprogramowanie i przejąć wysyłanie elektronicznych przelewów" - konkluduje Monika Arendaruk.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200