Wypchnąć dane w teren

Nowa platforma Mobile@Connector 3.0 firmy Logotec Engineering umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych na podstawie fragmentów funkcjonalności wielu różnych aplikacji biznesowych.

Nowa platforma Mobile@Connector 3.0 firmy Logotec Engineering umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych na podstawie fragmentów funkcjonalności wielu różnych aplikacji biznesowych.

Tworzenie aplikacji mobilnych wciąż uchodzi za dziedzinę niszową i jest domeną firm specjalistycznych. Tymczasem potrzeba mobilności dawno przestała być niszowa, a platformy i narzędzia do budowy aplikacji mobilnych są dziś znacznie bardziej dojrzałe niż jeszcze kilka lat temu. Ze stereotypem unikalności aplikacji mobilnych od ponad sześciu lat zmaga się Logotec Engineering. Jej platforma mobilna Mobile@Connector powstała z przekonania, że aplikacje dla urządzeń kieszonkowych da się tworzyć bez wielkich nakładów.

Początkowo Logotec oferował jedynie narzędzia do definiowania i generowania aplikacji mobilnych. Aktualna wersja pozwala oferować dostęp do danych użytkowników końcowych poprzez urządzenia mobilne bez potrzeby instalowania systemu Mobile@Connector na serwerze użytkownika końcowego. Nawet jednak w takim scenariuszu dane klienta pozostają na jego serwerze, "hostowna" jest jedynie aplikacja.

Trzy razy od nowa

Pierwsza wersja platformy Mobile@Connector 1.0 wykorzystywała otwarte sterowniki bazodanowe ODBC, aby połączyć się z bazami danych aplikacji i pobrać z nich metadane opisujące struktury tabel i ich wzajemne relacje. Dla wielu aplikacji klient-serwer i trójwarstwowych jest to rozwiązanie wystarczające, a przy tym znakomita ich większość jest w stanie udostępnić odpowiednie metadane. W tej wersji aplikacja działała głównie online, a praca offline była ograniczona funkcjonalnie i dotyczyła niezbyt dużej ilości danych. Było to związane z wykorzystaniem plików XML jako repozytorium danych - zamiast typowej bazy relacyjnej. Wersja druga wprowadziła lokalną bazę danych i pełną funkcjonalność offline. Dzięki temu możliwa stała się również praca w modelu "łączności okazjonalnej".

W ramach grantu z Unii Europejskiej Logotec prowadzi obecnie prace rozwojowe nad kolejną wersją. Mobile@Connector 3.0 wykorzystuje platformę serwerową wyposażoną w adaptery umożliwiające komunikowanie się z dowolnymi systemami za pośrednictwem dowolnego protokołu lub zestawu interfejsów API. Mobile@Connector 3.0 umożliwia pobieranie metadanych z aplikacji na trzy różne sposoby: poprzez sterowniki ODBC; za pośrednictwem oryginalnych sterowników do baz danych (SQL Server, Oracle, Sybase, Access) i związanych z nimi technologii oraz przez aplikacyjne interfejsy API (ABAP, Java, usługi Web itd.).

Konstruktor, nie programista

Równolegle z rozwojem warstwy integracyjnej Logotec doskonali narzędzia dla osób tworzących aplikacje mobilne. Rola użytkownika w procesie przygotowania tego typu rozwiązań ma sprowadzać się jedynie do wskazania aplikacji źródłowych oraz zakresu funkcjonalności i danych. Oprogramowanie rozpoznaje zaś możliwości aplikacji, interpretuje funkcjonalność i umożliwia wybranie odpowiednich opcji. Rola człowieka sprowadza się do wybrania myszą właściwych pól i zaznaczenia atrybutów. Po zakończeniu procesu definiowania aplikacji mobilnej Mobile@Connector 3.0 wygeneruje ją, zainstaluje na dedykowanym serwerze i zasili danymi z systemów źródłowych. Równolegle powstanie aplikacja kliencka i zostanie zainstalowana na urządzeniach mobilnych wskazanych użytkowników.

Najważniejszą nowością wersji 3.0 jest możliwość tworzenia aplikacji mobilnych komunikujących się jednocześnie z wieloma aplikacjami serwerowymi. W skrajnym przypadku każda formatka będzie mogła mieć inne źródło, z którego dane są pobierane według innych reguł. Według producenta, po przeszkoleniu firmowy informatyk będzie w stanie poradzić sobie ze stworzeniem szkieletu aplikacji mobilnej w ciągu kilku godzin, a jej ostatecznej wersji - w ciągu kilku dni.

Praca Logotec nad wersją 3.0 polega także na integracji ostatecznie wygenerowanej aplikacji z lokalną platformą PocketPC lub Windows Mobile. W szczególności możliwe ma być wyświetlanie zadań zleconych na liście zadań pocket Outlook, otrzymywanie potwierdzeń zamówień w formie listu elektronicznego czy automatyczne kojarzenie kontaktów i terminów spotkań z kalendarzem i popularnymi aplikacjami nawigacyjnymi (Automapa, Map24, Navigo, TomTom).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200