Wyniki za III kwartał 2004

Po trzech kwartałach 2004 r. Grupa Prokom Software osiągnęła przychody w wysokości 971 mln zł (969 mln zł rok wcześniej). W tym okresie Grupa miała 11 mln zł straty wobec 39 mln zł zysku przed rokiem, na co wpływ miały m.in. odpisy na spadek wartości Ster-Projektu - przeżywającej problemy spółki, w której Prokom Software ma udziały...

Po trzech kwartałach 2004 r. Grupa Prokom Software osiągnęła przychody w wysokości 971 mln zł (969 mln zł rok wcześniej). W tym okresie Grupa miała 11 mln zł straty wobec 39 mln zł zysku przed rokiem, na co wpływ miały m.in. odpisy na spadek wartości Ster-Projektu - przeżywającej problemy spółki, w której Prokom Software ma udziały...

Przychody Grupy ComputerLand po dziewięciu miesiącach br. wyniosły 512 mln zł (582 mln zł), a zysk netto 11 mln zł (8,5 mln zł)...

Od początku roku przychody Softbanku wyniosły 259 mln zł (200 mln zł), a zysk netto 10 mln zł (8 mln zł)...

Po trzech kwartałach ComArch miał skonsolidowane przychody na poziomie 225 mln zł (134 mln zł), a zysk netto wyniósł 8 mln zł (strata 160 tys. zł). Szybko rośnie sprzedaż oprogramowania krakowskiej firmy, zwłaszcza na rynkach zagranicznych...

Skonsolidowana sprzedaż Emax wyniosła po dziewięciu miesiącach 191 mln zł (113 rok wcześniej), w tym czasie strata netto wyniosła 2,1 mln zł...

Przychody Ster-Projektu spadły w tym roku do 188 mln zł (226 mln zł), a strata netto zwiększyła się do 24 mln zł (3,4 mln zł). W efekcie rada nadzorcza firmy odwołała członka zarządu odpowiedzialnego za finanse...

Po trzech kwartałach Optimus osiągnął przychody w wysokości 136 mln zł (122 mln zł), a zysk netto osiągnął prawie 1 mln zł. Rok wcześniej nowosądecka spółka odnotowała stratę netto 4,1 mln zł...

Od początku roku przychody Rzeszów wyniosły 65 mln zł, z czego 26 mln zł stanowiła sprzedaż oprogramowania własnego, a ponad 32 mln zł usługi wdrożeniowe i integracyjne. Zysk netto Comp Rzeszów wyniósł zaś 8 mln zł...

ATM po trzech kwartałach osiągnął przychody w wysokości 62 mln zł, a zysk netto prawie 2 mln zł...

Skonsolidowane przychody MacroSoftu narastająco od początku roku wyniosły 24 mln zł, a zysk netto 2,2 mln zł...


TOP 200