Wyniki w roku 2004 roku

Po dwóch kwartałach br. Comp Rzeszów osiągnął przychody w wysokości 47,7 mln zł (45,6 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wzrósł o 5% do 6,1 mln zł...

Po dwóch kwartałach br. Comp Rzeszów osiągnął przychody w wysokości 47,7 mln zł (45,6 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wzrósł o 5% do 6,1 mln zł...

Przychody Talexu spadły do 32,2 mln zł (47,2 mln zł), a strata netto po pierwszym półroczu wyniosła 0,2 mln zł (zysk 3,6 mln zł)...

W ciągu 6 miesięcy br. przychody Computer Service Support wzrosły do 49 mln zł (41 mln zł), a zysk netto zwiększył się dwukrotnie do 1,5 mln zł...

Notebook osiągnął po dwóch kwartałach przychody w wysokości 48,5 mln zł (46,4 mln zł), zysk netto firmy spadł do 0,1 mln zł (0,4 mln zł)...

W pierwszym półroczu przychody firmy Doradztwo Gospodarcze wyniosły 16,3 mln zł, a zysk netto 2,2 mln zł...

W pierwszych 6 miesiącach br. przychody Tety wyniosły 16 mln zł, a zysk netto 2 mln zł (na koniec roku ma to być odpowiednio: 31,5 mln zł i 4 mln zł)...

Telmax osiągnął przychody po dwóch kwartałach w wysokości 12 mln zł (14,3 mln zł), a zysk netto 0,5 mln zł (0,3 mln zł)...

MacroSoft w pierwszym półroczu osiągnął przychody w wysokości 10,4 mln zł (7,1 mln zł), a zysk netto wyniósł 1,1 mln zł (0,6 mln zł)...

Po dwóch kwartałach przychody pozostały prawie bez zmian i wyniosły 7,4 mln zł (7,2 mln zł), a zysk netto osiągnął wartość 0,4 mln zł...

Telekomunikacja Polska w I połowie 2004 r. uzyskała przychody w wysokości 9,2 mld zł (9,06 mld zł rok wcześniej), a skonsolidowany zysk netto w okresie styczeń-czerwiec wzrósł do 1,15 mld zł (0,46 mld zł)...

Przychody Polskiej Telefonii Cyfrowej zwiększyły się w dwóch kwartałach br. do prawie 3,1 mld zł, a zysk netto wyniósł aż 477 mln zł...

PTK Centertel w pierwszym półroczu 2004 r. osiągnął przychody w wysokości 2,7 mld zł, a zysk netto w wysokości 260 mln zł...

Po dwóch kwartałach 2004 r. przychody Energisu wyniosły ok. 119 mln zł (61 mln zł rok wcześniej)...


TOP 200