Wyniki w 2005 roku

W pierwszym kwartale przychody Grupy Prokom Software wyniosły 279 mln zł (wobec 302 mln zł rok wcześniej), a zysk netto w tym okresie wyniósł 4,1 mln zł (ponad 13 mln zł); spadek wyników to efekt przesuniętych w czasie realizacji niektórych kontraktów...

W pierwszym kwartale przychody Grupy Prokom Software wyniosły 279 mln zł (wobec 302 mln zł rok wcześniej), a zysk netto w tym okresie wyniósł 4,1 mln zł (ponad 13 mln zł); spadek wyników to efekt przesuniętych w czasie realizacji niektórych kontraktów...

Skonsolidowane przychody Grupy ComputerLand osiągnęły wartość 153 mln zł (152 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 3,5 mln zł (3,2 mln zł)...

Obroty Grupy Techmex spadły po pierwszych trzech miesiącach do 70 mln zł z 82,9 mln zł w pierwszym kwartale 2004 r., a strata netto - pierwsza od dwóch lat - wyniosła aż 3,3 mln zł (wobec 1,1 mln zł zysku netto rok wcześniej), niewykluczone, że sytuacja ta ma związek z prowadzoną zmianą profilu firmy...

Przychody Ster-Projektu w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyniosły 58,6 mln zł (wzrost o 27%), a zysk netto osiągnął wartość 3,6 mln zł (5,8 mln zł)... Optimus osiągnął w pierwszym kwartale br. przychody w wysokości 44,4 mln zł (41,8 mln zł), firma odnotowała stratę 0,54 mln zł (0,4 mln zł zysku)...

W pierwszym kwartale tego roku Notebook miał przychody w wysokości 23 mln zł (24,5 mln zł); firma odnotowała w tym okresie stratę netto 0,8 mln zł (47 tys. zł zysku)...

Obroty ATM za pierwsze trzy miesiące wyniosły 22,6 mln zł (23,2 mln zł), a strata netto 1,1 mln zł (1,1 mln zł zysku)...

Przychody firmy spadły w pierwszym kwartale do 8,7 mln zł (12,2 mln zł), firma miała też w tym okresie stratę netto 1,5 mln zł (0,1 mln zł zysku)...

Planująca jeszcze w tym roku wejście na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych Anica System miała po trzech miesiącach obroty w wysokości 5,8 mln zł (3,9 mln zł), a zysk netto firmy osiągnął wartość 0,9 mln zł (0,3 mln zł)...

Po pierwszym kwartale przychody wyniosły 3,3 mln zł (4,0 mln zł), a zysk netto 85 tys. zł (534 tys. zł)...


TOP 200