Wyniki w 2004 roku

Tech Data Polska osiągnęła w 2004 r. przychody 1,07 mld zł (wzrost o 16,4%)...

Tech Data Polska osiągnęła w 2004 r. przychody 1,07 mld zł (wzrost o 16,4%)...

Łączne przychody Telmax i Spin w 2004 r. wyniosły 148 mln zł, a ich zyski netto blisko 20 mln zł. Skonsolidowane przychody Telmaxu w 2003 r. wyniosły 27,9 mln zł, a strata netto 1,2 mln zł, w przypadku Spinu było to odpowiednio 102,2 mln zł i 25,5 mln zł zysku netto...

Skonsolidowane przychody Rzeszów w 2004 r. wyniosły 111,2 mln zł, a zysk netto 14,4 mln zł; przychody jednostkowe rzeszowskiej spółki wyniosły odpowiednio 99,1 mln zł (79,1 mln zł w 2003 r.) i 13,2 mln zł (6,3 mln zł)...


TOP 200