Wyniki w 2004 roku

Grupa ComputerLand w roku 2004 miała 13,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 8,55 mln zł zysku rok wcześniej) przy obrotach na poziomie 740 mln zł (582 mln zł)...

Grupa ComputerLand w roku 2004 miała 13,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 8,55 mln zł zysku rok wcześniej) przy obrotach na poziomie 740 mln zł (582 mln zł)...

Softbank - wraz ze spółkami zależnymi - miał w ubiegłym roku 30,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto (2,21 mln zł) przy obrotach 488 mln zł (345 mln zł)...

Grupa Emax miała w ubiegłym roku sprzedaż skonsolidowaną  na poziomie 326 mln zł, przy zysku netto w wysokości 9,6 mln zł... W 2004 r. przychody Energis

Polska przekroczyły 243,2 mln zł i były o ponad 76% wyższe niż rok wcześniej; w przyszłym roku przychody tego operatora mają wynieść 280 mln zł, a zysk EBITDA ok. 50 mln zł...

Sprzedaż Notebook w 2004 r. wyniosła 106,3 mln zł (97,5 mln zł rok wcześniej), a zysk netto prawie 0,7 mln zł (0,15 mln zł)...

Przychody Talexu spadły w ubiegłym roku do ok. 72 mln zł (77 mln zł), a zysk netto wyniósł 1,3 mln zł (4,5 mln zł)...

Ubiegłoroczne wyniki Telmaksu wraz z wynikami Spinu, z którym połączył się 20 grudnia 2004 r. - oraz spółek zależnych - wyniosły 55,7 mln zł, a skonsolidowany zysk netto - 3,9 mln zł....

Przychody Grupy MacroSoft wyniosły w 2004 r. 33,2 mln zł, a zysk netto 3,3 mln zł (ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do roku 2003); firma planuje na ten rok nową emisję, która ma przynieść ok. 5 mln zł m.in. na inwestycje w rozwój własnych rozwiązań, w tym systemu MacroBASE...

Sprzedaż wyniosła w ubiegłym roku 13,5 mln zł, a zysk netto 0,55 mln zł (rok wcześniej strata 1,2 mln zł)...

Intentia Polska uzyskała w 2004 r. przychód ze sprzedaży na poziomie 10,1 mln zł, z czego 3 mln zł przypadło na sprzedaż licencji, a 5,5 mln zł na działalność konsultingową...


TOP 200