Wyniki w 2004 roku

Skonsolidowane przychody w 2004 r. Telekomunikacji Polskiej wyniosły 18,56 mld zł (18,28 mld zł w 2003 r.), z tego na Centertel przypadło 5,63 mld zł (4,5 mld zł), zaś zysk netto 2,24 mld zł (0,72 mld zł)...

Skonsolidowane przychody w 2004 r. Telekomunikacji Polskiej wyniosły 18,56 mld zł (18,28 mld zł w 2003 r.), z tego na Centertel przypadło 5,63 mld zł (4,5 mld zł), zaś zysk netto 2,24 mld zł (0,72 mld zł)...

Według zaktualizowanej prognozy Emaksu, sprzedaż grupy w 2004 r. wzrosła do 326 mln zł (223 mln zł), wobec czerwcowych szacunków w wysokości 280,2 mln zł; zysk netto ma wynieść 9,6 mln zł (wobec prognozowanych 15,2 mln zł i 10,5 mln zł rok wcześniej)...

W ciągu minionego roku przychody Optimusa wyniosły prawie 213 mln zł (179 mln zł), a zysk netto 7,8 mln zł (1,1 mln zł)...

Przychody Ster-Projektu w 2004 r. wyniosły 207 mln zł (305 mln zł), a strata netto prawie 47 mln zł (9,3 mln zł zysku netto); prognozy na ten rok przewidują sprzedaż na poziomie 211 mln zł, a zysk netto w wysokości ok. 4,4 mln zł...

Ubiegłoroczne przychody ATM wyniosły prawie 98 mln zł (wzrost o 34% w stosunku do roku poprzedniego), a zysk netto wzrósł czterokrotnie do 7,6 mln zł; w tym roku ma być to odpowiednio: 108 mln zł i 8 mln zł...


TOP 200