Wyniki spółek IT w III kwartale

Techmex zamknął III kw. 2001 r. przychodami na poziomie 111 mln zł. Spółka wypracowała 74 tys. zł zysku netto. W ciągu trzech kwartałów br. dystrybutor osiągnął 783 tys zł zysku przy obrotach wynosząc...

Techmex zamknął III kw. 2001 r. przychodami na poziomie 111 mln zł. Spółka wypracowała 74 tys. zł zysku netto. W ciągu trzech kwartałów br. dystrybutor osiągnął 783 tys zł zysku przy obrotach wynoszących 361 mln zł.

Przychody MCI Management w okresie lipiec-wrzesień wyniosły 191 tys. zł. Spółka wykazała 120 tys. zł zysku netto. Narastająco za trzy kwartały MCI uzyskała 247 tys. zł przychodu i odnotowała stratę netto przekraczającą 8 mln zł.

Zobacz również:

Ster-Projekt SA osiągnął 27 mln zł przychodu w III kw. i stracił 5,4 mln zł. Obrót firmy od początku roku wyniósł ponad 102 mln zł. Strata spółki za trzy pierwsze kwartały 2001 r. wynosi 6,7 mln zł.

W III kw. przychody Getinu wyniosły 372 tys. zł a strata spółki sięgnęła 2,9 mln zł. Okres styczeń-wrzesień firma zamknęła obrotami na poziomie 3,66 mln zł i stratą 8,4 mln zł.


TOP 200