Wyniki operatorów GSM

Zgodnie z danymi za trzeci kwartał liczba użytkowników telefonów komórkowych przekroczyła liczbę abonentów sieci analogowych.

Zgodnie z danymi za trzeci kwartał liczba użytkowników telefonów komórkowych przekroczyła liczbę abonentów sieci analogowych.

Wyniki operatorów GSM

Deklarowana liczba abonentów (w mln)

Idea, Plus i Era mają już 12,5 mln klientów. Tymczasem Telekomunikacja Polska SA jedynie 10,5 mln, a łącznie z niezależnymi operatorami, których liczbę abonentów szacuje się na mniej niż milion, ok. 11,5 mln.

Operatorzy GSM zaprezentowali także wyniki finansowe po dziewięciu miesiącach 2002 r. Najszybciej rozwijającą się siecią GSM jest Idea. PTK Centertel odnotował w III kwartale aż 50-proc. wzrost przychodów. Wyniosły one 957 mln zł. Łączne obroty operatora sieci Idea po trzech kwartałach wynoszą 2,5 mld zł. Firma poinformowała, że pod koniec września br. liczba jej abonentów przekroczyła 4 mln (w tym 2,4 mln to abonenci usługi typu pre-paid).

Przychody Polkomtela (Plus GSM) w III kwartale 2002 r. zamknęły się kwotą 1,2 mld zł. Oznacza to ok. 10-proc. wzrost w porównaniu z III kwartałem 2001 r. Łącznie w dziewięciu miesiącach 2002 r. przychody firmy wyniosły 3,5 mld zł. Plusowi udało się wypracować zysk netto wynoszący 231 mln zł. Polkomtel - podobnie jak Centertel - ma 4 mln abonentów.

Największą siecią tele-fonii komórkowej jest Era. Liczba jej abonentów przekracza już 4,5 mln. Przychody Polskiej Telefonii Cyfrowej wzrosły w III kwartale jedynie o ok. 8% (do 1,3 mld USD). Zysk netto PTC w tym okresie wyniósł ok. 77 mln zł (rok wcześniej spółka zanotowała dwukrotnie większą stratę). Wartość przychodów firmy po trzech kwartałach stanowiła kwotę 3,6 mld zł.


TOP 200