Wyniki finansowe AutoCAD-a

Firma Autodesk, znana przede wszystkim jako producent AutoCAD-a, ogłosiła swoje wyniki finansowe za pierwszy, zakończony 30 kwietnia, kw. 1994 r. Z końcem kw. podatkowego jej aktywa wynosiły 216,8 mln USD w gotówce i 23,8 mln USD w akcjach. Zysk netto został oszacowany na 16,4 mln USD, albo 0,65 USD za akcję.

Firma Autodesk, znana przede wszystkim jako producent AutoCAD-a, ogłosiła swoje wyniki finansowe za pierwszy, zakończony 30 kwietnia, kw. 1994 r. Z końcem kw. podatkowego jej aktywa wynosiły 216,8 mln USD w gotówce i 23,8 mln USD w akcjach. Zysk netto został oszacowany na 16,4 mln USD, albo 0,65 USD za akcję.

Jednocześnie ogłosił zamiary firmy na najbliższe kilka miesięcy. Na 3 września br. Autodesk wraz z węgierską grupą użytkowników AutoCAD-a zapowiedział otwarcie wystawy Autodesk Expo dla klientów i partnerów firmy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Program imprezy będzie obejmował seminaria i wystawy z dziedziny CAD/CAM/GIS. Impreza odbędzie się w zamku Vajdahunvad, niedaleko centrum Budapesztu. Tematy konferencji na Autodesk Expo zostały podzielone na trzy grupy: architektura i konstrukcje inżynieryjne; GIS, mapping i urządzenia peryferyjne, a także inżynieria mechaniczna. Impreza będzie częścią kampanii promocyjnej o nazwie "Special Edition Series", mającej na celu rozszerzenie programów AutoCAD o oprogramowanie wspomagające innych producentów i znaczną redukcję ceny. Wystawa potrwa do 15 września.

Jednocześnie Autodesk ustanowił fundusz dla producentów oprogramowania wspierającego AutoCAD-a o nazwie "Virtual Corporation Partner Program". 12 mln USD zostanie ulokowane przez pierwszy rok w firmach, które są partnerami Autodesku w marketingu, produkcji, sprzedaży i szkoleniach w technologii AutoCAD. Około 7 tys. firm na całym świecie może ubiegać się o dofinansowanie z tego funduszu. Jak mówi zastępca szefa marketingu firmy James D'Arezzo: "Widzimy ten program, jako drogę do maksymalnego poszerzenia możliwości technologii AutoCAD. Nasi partnerzy w dziedzinie oprogramowania opracowują rozwiązania, które są częstokroć lepsze od tych, które mógłby zapewnić Autodesk. Dzięki naszej inicjatywie, nasi partnerzy będą mogli kontynuować i rozwijać możliwości technologii AutoCAD". Pierwszym sprawdzianem nowego programu jest dofinansowanie partnerów Autodeska w dziedzinie technologii AutoCAD - firm EDA i ADEV. Okazały się one najszybciej rozwijającymi się w tej dziedzinie rynku ze wzrostem przekraczającym 30% w skali rocznej. EDA pracuje obecnie nad techniką projektowania schematów, a ADEV skoncentrowany jest bardziej na modelowaniu trójwymiarowym z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych.

Ponadto Autodesk ogłosił przejęcie praw do Mediashare Inc., firmy software'owej z południowej Kalifornii. Mediashare zajmowała się łączeniem obiektów w ramach technologii multimedialnej. Proces ten, zwany authoringiem, polega na integracji różnych źródeł - animacji, dźwięku, grafiki i tekstu - w jedną interakcyjną aplikację. Nabycie Mediashare pozwoli firmie rozszerzyć ofertę authoringu o produkty przeznaczone dla nie wykorzystywanego do tej pory w tym celu, środowiska Windows.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200