Wyniki ekonomiczne AT & T i Spring Corp.

W III kw. br. amerykański koncern telekomunikacyjny AT & T odnotował wzrost obrotów w stosunku do tego samego okresu czasu w ub.r. o blisko miliard USD. Tegoroczne obroty firmy w III kw. (stała się ona niedawno w 80% udziałowcem bydgoskiej fabryki Telfa), wynoszą 16,8 mld USD. Warto dodać, że w tym samym czasie w 1991 r. AT & T, w stosunku do 1990 r., miał spadek obrotów o 1,8 mld USD. Dobra kondycja finansowa AT & T jest wynikiem m.in. przeprowadzonej restrukturyzacji.

W III kw. br. amerykański koncern telekomunikacyjny AT & T odnotował wzrost obrotów w stosunku do tego samego okresu czasu w ub.r. o blisko miliard USD. Tegoroczne obroty firmy w III kw. (stała się ona niedawno w 80% udziałowcem bydgoskiej fabryki Telfa), wynoszą 16,8 mld USD. Warto dodać, że w tym samym czasie w 1991 r. AT & T, w stosunku do 1990 r., miał spadek obrotów o 1,8 mld USD. Dobra kondycja finansowa AT & T jest wynikiem m.in. przeprowadzonej restrukturyzacji.

Firma Sprint Corp. zachowała nieznaczny wzrost obrotów w III kw. br. w porównaniu do ub.r. Obroty te wzrosły z 2,21 do 2,33 mld USD. Odpowiada to zyskom 110 mln USD, o 13% większym niż w III kw. ub.r. Firma Sprint podpisała kontrakt z PKP (Polskie Koleje Państwowe) w sprawie budowy sieci pakietowej Kolpak.


TOP 200