Wyniki badania IBM Global CEO Study dla rynku MSP

Badanie pokazuje, że średnie firmy są optymistyczne w stosunku do możliwości rozwoju - szczególnie w krajach rozwijających się - i szybko wprowadzają innowacje w modelu biznesowym, aby zwiększyć konkurencyjność.

IBM Global CEO Study skupia się na pięciu podstawowych cechach definiujących przedsiębiorstwo przyszłości i pokazuje, że firmy MSP stają przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest zmiana.

Otwartość na zmiany

Wobec oczekiwanych zmian czynników rynku zewnętrznego, wymagań umiejętności zawodowych i potrzeby dostosowania się do przepisów, luka pomiędzy wielkością nadchodzących zmian a zdolnością do zarządzania zmianą radykalnie wzrosła. 86% średnich firm spodziewa się znacznej zmiany, ale tylko 57% z nich osiągnęła sukces w zarządzaniu zmianami.

Zobacz również:

  • Ekologia a digitalizacja w oczach kadry zarządzającej
  • Apple zrezygnowało z macOS Server
  • Czy sztuczna inteligencja zadomowi się w Twoim kanale informacyjnym?

Pomimo wyzwań wynikających z tej luki, badani CEO dokonują szeregu strategicznych inwestycji, aby doprowadzić firmy do sukcesu w dzisiejszym, przekształcającym się środowisku biznesu. Najczęściej podawane obszary planowanych inwestycji to:

- wzrost poprzez globalizację

- usługi dla nowego rodzaju klienta o większych wymaganiach i wiedzy

- zwiększenie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Globalizacja

Pierwszą szansę na inwestowanie daje rosnąca zdolność nabywcza rozwijających się rynków. Prezesi średnich przedsiębiorstw widzą możliwość rozwoju poprzez 20 proc. wzrost inwestycji na tych rynkach w ciągu najbliższych trzech lat. W celu realizacji globalnej ekspansji, średnie organizacje skupiają się na nowych projektach biznesowych. 75% CEO planuje zmienić swe modele biznesowe i zróżnicować swoje firmy w ciągu kolejnych trzech.

W celu osiągnięciu tego założenia wyznaczyli trzy podstawowe działania:

- dokonać gruntownych zmian w połączeniu możliwości, wiedzy i aktyw (60%)

- rozszerzyć współpracę (54%)

- aktywnie wchodzić na nowe rynki (51%).

Konsumenci Informacji

Dyrektorzy generalni będą kontynuować inwestycje w obszarach pozwalających im na wykorzystanie coraz lepiej poinformowanego i współpracującego klienta należącego do tz. konsumentów informacji, nowej generacji klientów, którą przeważająca większość uczestniczących w badaniu CEO średnich firm, postrzega jako korzystną dla biznesu.

Dzięki sprawności działania i gotowości na wymagających klientów oraz bardzo rozdrobnionym potrzebom niszowych rynków, średnie firmy są w lepszej pozycji niż inne przedsiębiorstwa, aby docierać do konsumenta informacji. 22% prezesów zamierza inwestować w ten trend w nadchodzących trzech latach, widząc w nim okazję do zróżnicowania usług oraz sposób uzasadnienia najwyższej pozycji na rynku i wartości marki.

Konsument informacji wymaga każdego rodzaju informacji produktowej i często rozpowszechnia swe poglądy i oczekiwania na szeroką skalę za pośrednictwem Internetu. W sondażu przeprowadzonym na 1000 konsumentów w 2007 r., 53% stwierdziło, że używa Internetu do porównywania cech i cen produktów, a 10% wysyła wiadomości do rodziny i przyjaciół podczas zakupów w celu zdobycia informacji lub podzielenia się wiedzą. Klienci zaliczani do tej kategorii zmieniają się z biernych w bardziej zaangażowanych. Konsumenci stają się producentami, często przesyłając treść o charakterze rozrywkowym i reklamowym innym. Jednocześnie, od firm, z którymi decydują się współpracować wymagają elastyczności i określonej reakcji.

Ekspansja Klientów świadomych znaczenia CSR

Badani CEO byli zgodni, że oczekiwania klientów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) rosną oraz, że CSR odegra ważną rolę w procesie różnicowania się przedsiębiorstwa w przyszłości. Szczególnie średnie firmy dostrzegają znaczenie reputacji związanej z CSR wśród poinformowanych klientów, grupy, która często podejmuje decyzje o zakupie na podstawie polityki firmy i rejestru w tej dziedzinie. Firmy te planują zwiększyć inwestycje w zakresie CSR o 34% w ciągu najbliższych trzech lat.

Źródło - IBM Polska

Badanie The Global CEO Study przeprowadzane jest co dwa lata, zapewnia ono punkt odniesienia oraz wyznacza światowe trendy biznesu. Wyniki raportu oparte są na serii wywiadów przeprowadzonych przez IBM Global Business Services pod koniec 2007 i w pierwszym kwartale 2008 roku. W ankietach wzięło udział 1130 dyrektorów generalnych, liderów sektora prywatnego i publicznego z 40 krajów, reprezentujących przedsiębiorstwa o różnych rozmiarach i różne gałęzie przemysłu. Konsultanci IBM przeprowadzili ponad 1000 rozmów podczas spotkań, natomiast pozostałą część zrealizowano we współpracy z ośrodkiem badawczym The Economist Intelligence Unit. Wśród przepytanych przez IBM prezesów i dyrektorów generalnych, 22% zarządza małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200