Wyniki Yahoo! znacznie poniżej oczekiwań

W pierwszym kwartale 2001 roku finansowego firma spodziewa się osiągnąć obroty w wysokości 170-180 mln USD, o 40% mniej niż zakładano.

Yahoo! osiągnie znacznie słabsze wyniki finansowe niż przewidywano. Firma poinformowała, że w pierwszym kwartale bieżącego roku spodziewa się osiągnąć obroty w wysokości 170-180 mln USD. Jest to znacząca korekta w stosunku do raportu finansowego, przedstawionego przez firmę w styczniu br. Kierownictwo Yahoo! zakładało wtedy, że obroty w pierwszym kwartale br. wyniosą 220-240 mln USD.

Przedstawiciele Yahoo! oświadczyli, że niekorzystna sytuacja finansowa firmy w ostatnim okresie wynika z ogólnego osłabienia światowej gospodarki. Efektem tego jest ograniczenie budżetów marketingowych przedsiębiorstw, co automatycznie przełożyło się na liczbę zamieszczanych na Yahoo! reklam. Działalność reklamowa stanowi najbardziej istotną pozycję w strukturze przychodów Yahoo! Wydane przez kierownictwo firmy oświadczenie wpłynęło na cenę akcji firmy, które po rozpoczęciu sesji giełdowej spadły do 21 USD, najniższego poziomu od września 1998 r.

Zobacz również:

  • Polski biznes stawia na chmurę i 5G

Słabsze wyniki finansowe spowodowały, że z funkcji dyrektora wykonawczego firmy ustąpił Tim Koogle. Nie wiadomo jeszcze, kto go zastąpi. T. Koogle pozostał jednak prezesem rady nadzorczej firmy. Ostateczny raport finansowy za pierwszy kwartał bieżącego roku Yahoo! przedstawi 11 kwietnia br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200