Wyniki Konkursu PTI Najlepsze prace magisterskie

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) zorganizowało w 1995 r. XII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) zorganizowało w 1995 r. XII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z .

Do konkursu zgłoszono 11 prac, wykonanych w roku akademickim 1994/95 w ośmiu polskich wyższych uczelniach: w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1 praca ), Politechnice Poznańskiej (1), Politechnice Warszawskiej (2), Politechnice Wrocławskiej (1), Uniwersytecie Gdańskim (1), Uniwersytecie Jagiellońskim (3), Uniwersytecie Lubelskim (1) i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1).

Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Czesław Daniłowicz (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. Jerzy Kucharczyk, prof. dr hab. Zygmunt Mazur, dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz), uwzględniając opinie recenzentów prac konkursowych, po dyskusji ustaliła rozstrzygnięcie:

Pierwszą nagrodę, w wysokości 1,000 zł, otrzymali: mgr inż. Andrzej Piotr Bodzek i mgr inż. Artur Paweł Chmielewski za pracę pt. "Przetwarzanie obrazów z wykorzystaniem technik drżenia kolorów", wykonaną na Politechnice Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki; promotor: mgr inż. Grzegorz B. Mazur).

Drugą nagrodę, w wysokości 800 zł, otrzymali: mgr inż. Cezary Jachniewicz i mgr inż. Paweł Wichniewicz za pracę pt. "Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do analizy konfliktów", wykonaną na Politechnice Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. Zdzisław Pawlak).

Trzecią nagrodę, w wysokości 600 zł, otrzymał: mgr Roman Szczepan Kniter za pracę pt. "System PC-Expert - narzędzie do tworzenia prostych, dziedzinowo niezależnych systemów ekspertowych", wykonaną na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Matematyki i Fizyki, Instytut Matematyki; promotor: dr Joanna Jędrzejowicz). Autorom trzech nagrodzonych prac PTI ufundowało ponadto udział w Szkole PTI w Szczyrku w czerwcu 1996 r.

Trzy równorzędne wyróżnienia po 400 zł otrzymali: mgr inż. Marta Kasprzak za pracę pt. "Algorytm sekwencjonowania łańcuchow DNA", wykonaną na Politechnice Poznańskiej (Wydział Elektryczny, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Blażewicz), mgr Iwona Maksymowicz za pracę pt. "Implementacja w języku C zaproponowanego przez El-Gamala kryptosystemu z publicznym kluczem", wykonaną na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Matematyki i Fizyki, Instytut Informatyki; promotor: dr hab. Wit Foryś), mgr Janusz Woźniak oraz mgr Marcin Żelawski za pracę pt. "Rozproszony system pakowania figur 2-wymiarowych", wykonaną na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydzial Matematyki i Fizyki, Instytut Informatyki; promotor: dr Maciej Ślusarek).

Jednocześnie PTI informuje, że tegoroczna Wiosenna Szkoła PTI odbędzie się w ośrodku "Dolna Odra" w Świnoujściu pod hasłem "Szybkie Wytwarzanie Aplikacji - Organizacja, metody i narzędzia". W Świnoujściu wystąpią firmy, które przedstawią 3-godzinne wystąpienia oraz krótsze referaty lub komunikaty związane z tematyką szkoły. Wystąpienia są zamawiane przez organizatorów, którzy przyjmują również zgłoszenia i sugestie związane z organizacją Szkoły.

Kontakt: Koło PTI w Szczecinie

71-101 Szczecin

ul. Mickiewicza 64

prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski

fax (091) 87 88 64

e-mail: zszyjew@uoo.univ.szczecin.pl


TOP 200