Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT

W tegorocznej edycji raportu firmy Sedlak & Sedlak uwzględnione zostały dane pochodzące z 26 spółek IT notowanych na warszawskiej giełdzie.

W tegorocznej edycji raportu firmy Sedlak & Sedlak uwzględnione zostały dane pochodzące z 26 spółek IT notowanych na warszawskiej giełdzie.

Menedżerowie spółek sektora IT zarobili w 2007 r. średnio 433 tys. zł. Miesięczny zarobek wynosił ok. 36 tys. zł. W kwocie tej nie zawiera się wartość wynagrodzenia otrzymywanego w postaci opcji na akcje.

Na uwagę zasługuje porównanie wynagrodzeń menedżerów spółek, które zadebiutowały na giełdzie w 2007 r., z płacami tych z firm dłużej obecnych na GPW. Różnica jest ponad 2,5-krotna na korzyć menedżerów z firm notowanych w latach poprzednich. Mediana płac członków zarządów spółek debiutujących to 244 tys. zł, podczas gdy płace bardziej doświadczonych kolegów oscylowały wokół 626 tys. zł.

Wysokość wynagrodzenia menedżera zależy w dużej mierze od właściwości zarządzanej przez niego spółki. Jednym z czynników wpływających na wysokość wynagrodzeń menedżerów jest wielkość zatrudnienia. Niektórzy menedżerowie kierują firmami zatrudniającymi do 250 pracowników, inni zarządzają przedsiębiorstwami o wielkości powyżej 2500 osób. Ci drudzy menedżerowie zarabiali najwięcej. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wynosi 2,25 mln zł. Mediana wynagrodzeń pierwszej grupy wynosiła ok. 186 tys. zł.

Innym czynnikiem, który znacząco wpływa na wysokość płac menedżerów, jest przychód. Również w tym względzie członkowie zarządu stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. Największą grupę stanowią członkowie zarządów firm, których przychód nie przekracza 80 mln zł. Mediana ich wynagrodzeń wynosi 184,9 tys. zł. To niemal dziesięciokrotnie mniej niż w przypadku menedżerów spółek o największych przychodach. Mediana płac tych członków zarządu wynosi bowiem 1,78 mln zł.

Najlepiej zarabiający menedżerowie

  • 6,12 mln zł Janusz Filipiak, prezes Comarchu
  • 1,55 Robert Smułkowski, wiceprezes Asseco
  • 1,39 Zbigniew Pomianek, wiceprezes Asseco
  • 1,38 Przemysław Sęczkowski, wiceprezes Asseco
  • 1,34 Przemysław Borzestowski, wiceprezes Asseco
  • 1,33 Piotr Jeleński, wiceprezes Asseco
  • 1,16 Adam Rusinek, wiceprezes Asseco
  • 1,11 Wojciech Wajda, prezes Wasko
  • 1,05 Rafał Chwast, wiceprezes Comarchu

TOP 200