Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT

Na pierwszym miejscu znalazł się Janusz Filipiak, prezes Comarchu. Siedem kolejnych miejsc należy do wiceprezesów Asseco Poland, choć zestawienie nie uwzględnia wynagrodzenia Adama Górala, prezesa tej spółki.

W tegorocznej edycji raportu firmy Sedlak & Sedlak uwzględnione zostały dane pochodzące z 26 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie*. Menedżerowie spółek sektora IT zarobili w 2007 r. średnio 433 tys. zł. Miesięczny zarobek wynosił ok. 36 tys. zł. W kwocie tej nie zawiera się wartość wynagrodzenia otrzymywanego w postaci opcji na akcje.

Wynagrodzenie a wielkości spółki

Kto, gdzie, na jakie stanowisko

Międzynarodowe koncerny szykują co najmniej 1000 nowych etatów w centrach usługowych w Polsce.

Na uwagę zasługuje porównanie wynagrodzeń menedżerów spółek, które zadebiutowały na giełdzie w 2007 r., z płacami tych z firm dłużej obecnych na GPW. Różnica jest ponad 2,5-krotna na korzyć menedżerów z firm notowanych w latach poprzednich. Mediana płac członków zarządów spółek debiutujących to 244 tys. zł, podczas gdy płace bardziej doświadczonych kolegów oscylowały wokół 626 tys. zł. Co dziesiąty menedżer spółki obecnej na giełdzie od 2007 r. zarabiał nie mniej niż 896 tys. zł, a 10% najlepiej wynagradzanych menedżerów spółek o dłuższym stażu zarabiało, co najmniej 2,67 mln zł.

Zobacz również:

  • Nowy członek zarządu Microsoft
  • Microsoft zacznie ujawniać wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę
  • Wzrost sektora nowoczesnych usług dla biznesu

Wysokość wynagrodzenia menedżera zależy w dużej mierze od właściwości zarządzanej przez niego spółki. Jednym z czynników wpływających na wysokość wynagrodzeń menedżerów jest wielkość zatrudnienia. Niektórzy menedżerowie kierują firmami zatrudniającymi do 250 pracowników, inni zarządzają przedsiębiorstwami o wielkości zatrudnienia powyżej 2500 osób. Ci drudzy menedżerowie zarabiali zdecydowanie najwięcej. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wynosi 2,25 mln zł. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali menedżerowie zarządzający spółkami, których wielkość zatrudnienia nie przekraczała 250 osób. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła ok. 186 tys. zł.

Innym czynnikiem, który znacząco wpływa na wysokość płac menedżerów, jest przychód. Również w tym względzie członkowie zarządu stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. Największą grupę stanowią członkowie zarządów firm, których przychód nie przekracza 80 mln zł. Mediana ich wynagrodzeń wynosi 184,9 tys. zł. To niemal dziesięciokrotnie mniej niż w przypadku menedżerów spółek o największych przychodach. Mediana płac tych członków zarządu wynosi, bowiem 1,78 mln zł.

Najlepiej wynagradzani menedżerowie

Istotną część raportu firmy Sedlak & Sedlak stanowią rankingi i zestawienia wynagrodzeń menedżerów. Dzięki listom rankingowym można dowiedzieć się, którzy menedżerowie zarobili najwięcej albo, na którym miejscu znalazły się poszczególne osoby. Raport zawiera również osobne zestawienia dziesięciu najlepiej zarabiających prezesów, wiceprezesów i członków zarządu. Na pierwszym miejscu znalazł się Janusz Filipiak, prezes spółki ComArch. Jest on również głównym udziałowcem i prezesem MKS Cracovia. Jego roczne zarobki w spółce ComArch sięgają 6 122 699 zł. Od 2000 r. znajduje się na liście najbogatszych Polaków Wprost, w 2008 r. zajął 38. miejsce.

Aktualizacja: 22 września 2008 17:04

Jak prostują przedstawiciele Asseco Poland, wydatki na wynagrodzenia zarządu wyniosły nie 19 mln zł jak podaje firma Sedlak & Sedlak, a niewiele ponad 9 mln zł. Na Adama Górala, prezesa spółki przypadło jedynie 0,37 mln zł. Przyjął on bowiem zasadę, że jego zarobki uzależnione są od wyników firmy i większość ich stanowi dywidenda. Za 2007 r. z tego tytułu otrzymał ok. 4,45 mln zł.

Pozostali członkowie zarządu Asseco Poland zarobili: Robert Smułkowski (1,55 mln zł, a nie jak podała firma Sedlak & Sedlak 3,08 mln zł), Zbigniew Pomianek (1,39 mln zł, a nie 2,94 mln zł), Przemysław Sęczkowski (1,38 mln zł, 2,78 mln zł), Przemysław Borzestowski (1,34 mln zł, 2, 67 mln zł), Piotr Jeleński (1,33 mln zł, 2,63 mln zł), Adam Rusinek (1,16 mln zł, 2,25 mln zł) i Marek Panek (0,72 mln zł, 1,78 mln zł). Choć wciąż znaleźli by się w pierwszej 10-tce - może z wyjątkiem Marka Panka - najlepiej zarabiających menedżerów spółek IT notowanych na warszawskim parkiecie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200