Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT

Siedem kolejnych miejsc należy do wiceprezesów firmy Asseco Poland. Jest to największa spółka informatyczna notowana na warszawskiej GPW po fuzji z Prokom Software, choć połączenie nastąpiło dopiero w tym roku. Drugie miejsce w rankingu zajął Robert Smułkowski, wiceprezes Asseco Poland, który pełni funkcję dyrektora Pionu PKO BP. Sprawował również funkcję członka zarządu Softbank, przed fuzją z Asseco Poland. Jego roczne wynagrodzenie wyniosło 3 082 000 zł. Na trzecim miejscu w rankingu znalazł się zaś Zbigniew Pomianek, dyrektor Pionu Banków Komercyjnych w Asseco Poland. W roku 2007 zarobił z tego tytułu 2 936 000 zł.

Czwarte miejsce w rankingu najlepiej wynagradzanych menedżerów zajął Przemysław Sęczkowski, odpowiadający w Asseco Poland za Pion Strategii i Rozwoju (2 779 000 zł). Jest również członkiem rad nadzorczych ABG Ster Projekt i Postdata. Na piątym miejscu w rankingu znalazł się Przemysław Borzestowski, odpowiedzialny za Pion Administracji Publicznej oraz Pion Rynek Kapitałowy w Asseco Poland (2 674 000 zł). Jest również członkiem rady nadzorczej Postdata. Szóste miejsce zajął Piotr Jeleński, który odpowiada w Asseco za Pion Finansowo-Administracyjny (2 628 000 zł). Ponadto pełni funkcję prezesa zarządu Asseco Germany i zasiada w zarządzie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Zobacz również:

  • Polska jest dobrze przygotowana na pracę zdalną
  • Wzrost sektora nowoczesnych usług dla biznesu
Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT

Dziesięciu najlepiej wynagradzanych menedżerów spółek IT

Na siódmym miejscu znalazł się Adam Rusinek (2 248 000 zł), które otrzymuje z tytułu sprawowania funkcji wiceprezesa, dyrektora Pionu Banków Spółdzielczych, a ósme Marek Panek (1 783 000 zł) z tytułu pełnienia funkcji wiceprezesa Asseco odpowiedzialnego za działy: marketingu, rozwoju biznesu i współpracy w ramach Grupy, dział PR i Relacji Inwestorskich. Pełni też pełni funkcję członka rady nadzorczej Softlab.

Wojciech Wajda, prezes Wasko, znalazł się na 9. miejscu (1 115 100 zł). Listę dziesięciu najlepiej wynagradzanych menedżerów spółek IT zamyka Rafał Chwast, wiceprezes ComArch (1 046 309 zł). Jest również prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Pełna lista zamieszczona w raporcie firmy Sedlak & Sedlak uwzględnia 114 osób.

Fundusz wynagrodzeń zarządu

W 2007 r. mediana budżetu przeznaczonego na płace zarządu spółki IT notowanej na warszawskiej GPW wynosiła 1 001 500 zł. Najmniejsze fundusze nie przekraczały kwoty 261 000 zł, najwyższe sięgały powyżej 4 242 000 zł. Rekordzistą pod względem wysokości funduszu wynagrodzeń jest Asseco Poland, przeznaczający na płace menedżerów 19 064 000 zł. Raport Sedlak & Sedlak uzupełniają analizy produktywności i rentowności płac menedżerów. Produktywność mówi nam, jaki przychód przypadał na 1 zł wydany na fundusz wynagrodzeń zarządu. Rentowność - jaki jedna złotówka generowała zysk. Wskaźnik produktywności płac zarządu wynosił średnio 97 zł. Średnia zysku spółki przypadającego na 1 zł wydawany na płace zarządu wyniosła 6 zł.

* - w zestawieniu uwzględniono następujące spółki: Arcus, Asseco Business Solutions, Asseco Poland, B3System, ComArch, Comp Safe Support, Elzab, IB System, Infovide-Matrix, Internet Group, Karen Notebook, LSI Software, MCI Management, Novitus, One-2-One, Optimus, Procad, Pronox Technology, Quantum Software, Qumak-Sekom, Simple, Talex, Techmex, Teta, Wasko oraz Wola Info.

Źródło: Raport "Wynagrodzenia członków zarządów spółek sektora informatycznego w 2007 roku", Sedlak & Sedlak 2008


TOP 200