Wynagrodzenia 2001

Wyniki badań przeprowadzonych przez InfoWorld wskazują na to, że w pierwszym półroczu 2001 roku większość amerykańskich informatyków cieszyła się ze wzrostu swoich wynagrodzeń.

Wyniki badań przeprowadzonych przez InfoWorld wskazują na to, że w pierwszym półroczu 2001 roku większość amerykańskich informatyków cieszyła się ze wzrostu swoich wynagrodzeń.

Raport sporządzony na podstawie odpowiedzi blisko 4 tysięcy informatyków pokazał jednak, iż rok 2001 był pierwszym od kilku lat, w którym niektórzy specjaliści IT nie tylko nie otrzymali podwyżek, ale musieli się pogodzić z utratą części wynagrodzenia.

Około 42% informatyków pracujących dla dostawców usług internetowych przez cały rok nie otrzymało ani jednej podwyżki. Ponad 8% niezależnych konsultantów, na skutek załamania na rynku internetowym, odnotowało spadek zarobków do 18%. Jednak w tym samym czasie ponad połowa konsultantów cieszyła się ze wzrostu wynagrodzeń o 32%. Menedżerowie wyższego szczebla (66%) odnotowali wzrost zarobków o kilkanaście procent. Jednocześnie zaledwie 6% menedżerów otrzymało niższe wynagrodzenia. Trzeba jednak dodać, że często był to spadek nawet o 25%. Sytuacja wygląda podobnie, jeśli chodzi o zarobki administratorów baz danych, czy programistów. (76% wzrost, 6% spadek).

Ze względu na zawirowania na rynku pracy pożądane stały się stabilne posady w dotychczas pomijanych sektorach, jak np: ubezpieczenia, dystrybucja produktów, usługi medyczne czy administracja. Oferowane tam zarobki są znacznie skromniejsze niż w firmach internetowych, ale za to pewne. Przykładowo menedżer zatrudniony w firmie świadczącej usługi medyczne może zarobić ponad 93 tys USD rocznie, gdy w tym samym czasie menedżer zatrudniony w firmie telekomunikacyjnej może oczekiwać blisko 118 tys USD.

Potrzeba stabilizacji wpłynęła również na wybór regionu zatrudnienia. Wielu specjalistów IT przestało wiązać swoje marzenia jedynie z Doliną Krzemową. Pomimo, że zarobki są tam wyższe, większa jest również możliwość utraty pracy. Dlatego informatycy decydują się na zatrudnienie w mniej „technologicznych” stanach (jak np. Ohio), które często oferują większe możliwości rozwoju zawodowego.

Niepewność jutra przekłada się z kolei na mniejszą rotację na rynku pacy. Pomimo, że firmy internetowe próbują nadal przyciągnąć kandydatów wysokimi zarobkami, osoby, które posiadają stabilną pracę nie decydują się na jej zmianę. Rotacja pracowników zmalała z ponad 10% w październiku 2000 do 6% w kwietniu tego roku.

Wszystkie te czynniki spowodowały, że specjaliści IT wydają się bardziej skoncentrowani na karierze niż na pieniądzach.

Tabele wynagrodzeń: http://www.infoworld.com/compsurv2001

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200