Wymiar zastąpi generację

Computer Associates udostępniła wersję beta oprogramowania Unicenter TND, następcy pakietu Unicenter TNG, przeznaczonego do scentralizowanego zarządzania systemami informatycznymi.

Computer Associates udostępniła wersję beta oprogramowania Unicenter TND, następcy pakietu Unicenter TNG, przeznaczonego do scentralizowanego zarządzania systemami informatycznymi.

Unicenter TND (The Next Dimension) to kolejna generacja platformy pozwalającej na scentralizowane zarządzanie systemami informatycznymi (infrastrukturą sieciową, serwerami, aplikac-jami i procesami biznesowymi). Nowa wersja ma optymalizować przede wszystkim interfejs administracyjny (usprawniono wizualizację odzwierciedlającą strukturę sieci), umożliwiając operatorom szybsze diagnozowanie problemów, przeprowadzanie analiz, a także "przemieszczanie się" po poszczególnych komponentach systemu informatycznego. Nowością jest również pełna implementacja technologii inteligentnych agentów zarządzających Neugents. Computer Associates ogłosiła tę technologię ponad rok temu, ale dotychczas nie znalazła ona jeszcze powszechnego zastosowania.

Myśląca aplikacja

Według przedstawicieli Computer Associates, Neugents będą uczyły się specyfiki pracy systemu informatycznego i samodzielnie poddawać ocenie, jakie zdarzenia zachodzące w sieci traktować jako normalne, a które mogą spowodować problemy. Standardowo w pakiecie zostaną zaimplementowane agenty monitorujące i przewidujące przeciążenia sieci, naruszenia bezpieczeństwa, ataki wirusów itp.

Podstawowym usprawnieniem Unicenter TND ma być nowy interfejs użytkownika określany jako real-world interface. Odwzorowywać on będzie środowisko informatyczne użytkowników, w którym pracują konkretne stacje robocze, serwery i aplikacje. Administrator będzie mógł "cofać się w czasie", by sprawdzić, np. jakie były okoliczności wystąpienia konkretnego problemu. W ten sposób będzie można analizować przebieg pracy nie tylko konkretnego urządzenia bądź aplikacji, lecz także systemu informatycznego jako całości. Dzięki technologii Neugents ma być możliwa ocena sposobu, w jaki aktualne trendy mogą wpłynąć na funkcjonowanie systemu.

Nowym elementem aplikacji ma być Enterprise Management Portal, umożliwiający administratorom indywidualne skonfigurowanie wyglądu interfejsu zarządzania, który będzie im prezentowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu administrator z dowolnego miejsca ma dostęp do kluczowych informacji dotyczących funkcjonowania tego wycinka infrastruktury informatycznej, za który odpowiada.

Na nowym repozytorium

Częścią Unicenter TND jest obiektowa baza danych Jasmine. Klienci i partnerzy Computer Associates będą mogli wzbogacać funkcjonalność Unicenter TND o moduły pisane w Javie, Visual Basicu, C++ itp. Pakiet będzie również obsługiwać takie technologie pośredniczące, jak Enterprise Java Beans, COM, CORBA i LDAP.

Istotną nowością będzie możliwość zarządzania jakością realizowanych w sieci usług (Quality of Service). Pakiet umożliwi nie tylko monitorowanie i raportowanie jakości realizowanych usług, lecz także przydzielanie wymaganego pasma sieciowego dla określonych typów transmisji.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy Computer Associates zamierza wprowadzić na rynek pełną wersję pakietu Unicenter TND. Producent nie podał nawet przybliżonej daty premiery. Wiadomo że Unicenter TND ma być dostępny w wersjach dla Windows oraz kilku systemów unixowych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200