Wymiana Exchange'a

Microsoft zakończył prace nad serwerem komunikacyjnym Exchange 2000. Firma ujawniła również informacje dotyczące kolejnej jego wersji, roboczo nazwanej Mercury.

Microsoft zakończył prace nad serwerem komunikacyjnym Exchange 2000. Firma ujawniła również informacje dotyczące kolejnej jego wersji, roboczo nazwanej Mercury.

Podstawową nowością serwera Exchange 2000 jest możliwość obsługi danych multimedialnych oraz pełna integracja z Windows 2000 i usługami katalogowymi Active Directory. Produkt zostanie wprowadzony na rynek w trzech wersjach: Exchange 2000 Conferencing Server, Exchange 2000 Server i Exchange 2000 Enterprise Server.

Oficjalna ich premiera odbędzie się podczas konferencji Exchange and Colaboration Solutions Conference.

Dla wszystkich

Exchange 2000 Server to podstawowa z nowych wersji serwera komunikacyjnego. Jej najważniejszą nowością, poza pełną integracją z platformą Windows 2000, jest nowy system zapisu informacji nazwany Web Storage System. Umożliwia on dostęp do danych, przechowywanych w bazach danych serwera Exchange nie tylko za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania, takiego jak Microsoft Outlook, lecz także z wykorzystaniem technologii Web Folders dostępnej już w takich pakietach, jak Internet Explorer, FrontPage 2000, Office 2000 i Windows Explorer.

Dzięki temu do każdej przesyłki pocztowej bądź pliku przechowywanego na serwerze Exchange można się dostać podając unikalny adres dostępowy - czy to w składni HTTP (w przeglądarce), czy też za pośrednictwem widocznego na serwerze udostępnionego katalogu (share). Każdorazowo, bez względu na sposób dostępu, o możliwości skorzystania z danego obiektu decydują związane z nim prawa dostępu.

Exchange 2000 wyposażony jest także w związaną z Web Storage System technologię Installable File System. Umożliwia ona udostępnienie repozytorium serwera komunikacyjnego, podobnie jak udostępnia się pliki i foldery w systemie operacyjnym Windows. Funkcja ta może być wykorzystywana przede wszystkim przez aplikacje niezależnych producentów, które dzięki temu mogą łatwo rozszerzać funkcjonalność serwera Exchange 2000.

Repozytorium jest specjalnie przystosowane do przechowywania dokumentów aplikacji biurowych (umożliwia np. wyszukiwanie dokumentów wg ich właściwości i pól, takich jak autor, numer wersji dokumentu itp.) i plików multimedialnych.

Istotnych modyfikacji dokonano w module Outlook Web Access, znanym już użytkownikom Exchange Server 5.5. W najnowszej wersji serwera jest on przygotowany z wykorzystaniem języka DHTML i posługuje się technologią XML. Zawiera funkcje podobne do aplikacji Outlook 2000, np. oferuje pełną obsługę kontaktów, kalendarzy, delegowania zadań itd.

Nową funkcją serwera Exchange 2000 jest możliwość prezentowania informacji o użytkownikach korzystających aktualnie z systemu (funkcjonalność analogiczna z pakietem ICQ i jego pochodnymi) i komunikacji z nimi w czasie rzeczywistym. Oprogramowaniem klienckim jest w tym przypadku pakiet MSN Messenger Service.

Dla korporacji

Bardziej zaawansowana wersja Enterprise Server różni się tym, że umożliwia pracę oprogramowania w konfiguracji klastrowej (w połączeniu z platformą Windows 2000 Advanced Server) i partycjonowanie przechowywanych w ramach serwera informacji na wiele niezależnych baz danych, chociaż logicznie stanowią one jedną strukturę. Dzięki temu możliwe jest niezależne archiwizowanie tych baz, a także ich niezależne odtwarzanie w przypadku uszkodzenia którejś z nich. Gwarantuje to niezakłócony dostęp do skrzynek pocztowych przez tych użytkowników, których korespondencja nie jest przechowywana w uszkodzonej bazie. Poszczególne instancje bazy danych mogą być rozproszone nie tylko na jednym serwerze, lecz także na niezależnych serwerach Exchange 2000.

Exchange 2000 Enterprise Server może również pełnić funkcję serwera IRC, umożliwiającego prowadzenie dyskusji pomiędzy użytkownikami w czasie rzeczywistym. Według informacji Microsoftu, serwer pełniący tę rolę może obsługiwać ok. 20 tys. równolegle połączonych użytkowników.

Dla współpracujących

Dodatkowe rozszerzenia Exchange 2000 umożliwiające temu serwerowi pełnienie funkcji serwera audio- i wideokonferencyjnego Microsoft zdecydował się wydzielić w postaci pakietu Exchange 2000 Conferencing Server.

Umożliwia on współdzielenie aplikacji za pośrednictwem oprogramowania Microsoft NetMeeting (protokół T.120) wraz z możliwością równoległego prowadzenia dyskusji nad redagowanymi dokumentami. Użytkownicy nie mający oprogramowania klienckiego NetMeeting mogą również uczestniczyć w odbiorze transmisji multimedialnych po połączeniu się ze specjalną stroną internetową, udostępnianą na serwerze konferencyjnym (dzięki jego integracji z pakietem IIS).

Istotnym elementem serwera konferencyjnego jest pakiet Microsoft Out-look 2000, za pośrednictwem którego możliwe jest zaplanowanie telekonferencji, podobnie jak w przypadku klasycznych spotkań, których terminy umieszczane są w kalendarzu.

Przyszłość

Chociaż Exchange 2000 jest dopiero wprowadzany na rynek, Microsoft pracuje już nad kolejną wersją tego , o roboczej nazwie Mercury. Pakiet ten ma zawierać rozszerzenia 64-bitowe oraz umożliwiać łączenie w klastry składające się z 4 . Bardzo prawdopodobne jest również, że w ramach strategii .Net Microsoft zdecyduje się dostarczyć na rynek jego specjalną wysoko wydajną wersję, przeznaczoną dla operatorów internetowych, udostępniających usługi poczty elektronicznej.

Exchange 2000 będzie dostęp- ny w cenach ok. 700 USD za licencję (350 USD - aktualizacja) dla pakietu Exchange 2000 Server, ok. 4000 USD za licencję (2000 USD - aktualizacja) dla serwera Exchange 2000 Enter- prise i 4000 USD za licencję dla Exchange 2000 Conferencing Server. Pojedyncza licencja kliencka ma kosztować 67 USD (34 USD w przypadku uaktualnienia).


TOP 200