Wymagający klient

Pierwszy dzień targów Komputer Expo '96 poświęcony był administracji publicznej. Prelekcje przygotowały firmy Microsoft (która podpisała umowę Select, umożliwiającą nabywanie produktów tej firmy na specjalnych zasadach przez urzędzy administracji centralnej i samorządowej), SCO, Oracle oraz Informix.

Pierwszy dzień targów Komputer Expo '96 poświęcony był administracji publicznej. Prelekcje przygotowały firmy Microsoft (która podpisała umowę Select, umożliwiającą nabywanie produktów tej firmy na specjalnych zasadach przez urzędzy administracji centralnej i samorządowej), SCO, Oracle oraz Informix.

Podczas konferencji prasowej, Janusz Maszkiewicz, dyrektor Departamentu Informatyki URM przedstawił ogólny zarys działań administracji rządowej prowadzących do usprawnienia pracy urzędów centralnych. W ciągu trzech miesięcy powinny być zintegrowane istniejące dzisiaj trzy odrębne systemy poczty elektronicznej. Do końca tego roku powinien powstać ogólnopolski system ewidencji pojazdów i praw jazdy. W prace nad nim zaangażowanych jest obecnie 16 ośrodków wojewódzkich, a proponowane rozwiązania zostały już skonsultowane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i ministrem transportu oraz wicepremierem Markiem Borowskim.

W niedługim czasie - w postaci elektronicznej - zgromadzone mają zostać w URM wszystkie akty prawne. "Dążymy także do zaproponowania rozwiązań, mających na celu doprowadzenie do prawnego uznania dokumentów przesyłanych w postaci elektronicznej" - stwierdził Maszkiewicz.

Ważnym zamierzeniem jest stworzenie strategii informatyzacji administracji centralnej. "Chcielibyśmy nakreślić jej szkieletowy zarys przed wprowadzeniem tzw. reformy centrum" - zauważył Maszkiewicz.

Obecnie jeden z największych systemów informatyczych jest realizowany w Głównym Urzędzie Ceł. Jak zauważyła Barbara Rapacka z GUC, jest to ogromne przedsięwzięcie, w którym sama aplikacja napisana pod Informixem, zajmie kilka milionów linii kodu. Przedstawicielka GUC zwróciła uwagę na problemy powstałe podczas realizacji tego systemu. System niemiecki produkcji CGK, który po dokonaniu koniecznych zmian, miał zostać wprowadzony jako pilotażowy, okazał się zbyt daleki od polskich realiów. Duży niepokój budzi także niepewność wobec przyszłego kształtu polskiego prawa celnego, wobec której ciężko zaprojektować jednolity system informatyczny. Obecnie w Sejmie znajduje się projekt rozwiązań zgodny ze stosowanymi w Unii Europejskiej, ale zajmująca się nim komisja parlamentarna dokonuje modyfikacji odchodzących od zaleceń Komisji Europejskiej. "W efekcie, mimo posiadania nawet najdoskonalszego systemu informatycznego i tak trzeba będzie posługiwać się dokumentami papierowymi" - stwierdziła Barbara Rapacka.

Obecny na konferencji Tomasz Sielicki, prezes ComputerLandu, stwierdził, że paradoksem jest, iż oczekiwania klientów ze strony administracji centralnej znacznie wyprzedzają, to czego domagają się przedsiębiorstwa. Jego zdaniem jest to bardzo pozytywne zjawisko, i z tego wynika, że ranga informacji jest dzisiaj zupełnie inna niż chociażby pięć lat temu.

Widoczne emocje szefów firm komputerowych wywoływały skutki wprowadzenia w zeszłym roku ustawy o zamówieniach publicznych. Jerzy Szymura, prezes 2SI (Sieciowe Systemy Informacyjne - dawniej Techmex International) zapowiedział przedstawienie przez swoją firmę "Raportu o funkcjonowaniu" tej właśnie ustawy. Zdaniem Tomasza Sielickiego ustawa wymaga dokonania pewnych korekt.

Na konferencji obecny był także Wiesław Paluszyński z Minsterstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, laureat tegorocznej nagrody Infostar. Wiesław Paluszyński uzyskał to wyróżnienie za informatyczny system obsługi Inspektoratów Ochrony Środowiska i prowadzenia ogólnopolskiego monitoringu środowiska (CW 36/95).


TOP 200