Wyłudzenie dywidend patentowych

Cyrix i Texas Instruments spierają się przed sądem z Intelem o opłaty.

Cyrix i Texas Instruments spierają się przed sądem z Intelem o opłaty. Intel żąda od Cyrixa 25 USD za każdy wyprodukowany komputer, nawet jeśli nie został w nim zainstalowany procesor Intela x86 lecz np. analogiczny procesor wyprodukowany przez Texas Instruments albo SGS-Thomson Electronics. Intel nie żądał opłat od producentów mikroprocesorów ponieważ nie dowiódł, że architektura tych mikroprocesorów została skopiowana z architektury x86 produkowanych przez Intel. Twierdzi natomiast, że sposób podłączenia procesora do pamięci objęty jest patentem pod sformułowaniem "organizacja pamięci na użytek systemu mikroprocesorowego", i każdy producent używający procesorów x86 powinien mu płacić dywidendę patentową za łączenie procesora z pamięcią. W praktyce oznacza to, że Cyrix musiałby płacić co najmniej 25 USD za każdy produkowany przez siebie CPU, co zwiększyłoby jego cenę o 25%. Obecnie cena najtańszego CPU (25 MHz) produkowanego przez Cyrixa wynosi 75 USD, a cena najtańszego CPU Texas Instruments wynosi 59 USD. Inni producenci komputerów z procesorem x86 również otrzymali od Intela wezwanie do płacenia dywidend, ale na razie ich nie płacą i czekają na wynik rozprawy między Intelem i Cyrixem. Intel wcześniej przegrał inną sprawę w tym samym sądzie, wnosząc pozew przeciwko Cyrixowi, od którego zażądał dywidend patentowych za koprocesor matematyczny stosowany w komputerach Cyrixa. Sąd tego roszczenia nie uznał.


TOP 200