Wyłoniono zwycięzcę tegorocznego konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Zwycięzcą XI edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego został Michał Pilipczuk. Nagroda jest przyznawana młodym naukowcom i jest prestiżowym wyróżnieniem za dorobek i dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagrodę ustanowiła 10 lat temu – we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym i Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) - Fundacja Rozwoju Informatyki. Od 2006 roku sponsorem głównym Nagrody jest spółka Sage.

Wyłoniono zwycięzcę tegorocznego konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Rada Nagrody jednomyślnie uznała, że dorobek doktora Michała Pilipczuka zasługuje na najwyższą ocenę. Tegoroczny laureat jest jednym z najlepszych w świecie specjalistów w zakresie złożoności parametryzowanej, niezwykle ważnego działu algorytmiki. Laureat uzyskał stopień naukowy doktora uzyskał 2013 r. na Uniwersytecie w Bergen, a obecnie jest adiunktem w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawową dziedziną badań dr. Pilipczuka jest algorytmika parametryzowana, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów grafowych, kernelizacji oraz zastosowań strukturalnej teorii grafów. Dr. Pilipczuka opublikował ponad pięćdziesiąt artykułów naukowych i jest współautorem książki ,,Parameterized Algorithms'', wydanej w tym roku przez wydawnictwo Springer.

Zobacz również:

Patronaty medialne nad tegoroczną edycją konkursu objęły CHIP,Computerworld i Świat Nauki.


TOP 200