Wyleczyć ODBC

Microsoft udostępnił firmie Visigenic licencję na kod ODBC - łącza programowego, umożliwiającego współpracę między serwerami baz danych, zwykle rezydującymi na dużych systemach, a klientami - aplikacjami pracującymi na komputerach osobistych. Porozumienie producentów przewiduje, że Visigenic jeszcze w listopadzie stworzy wersję ODBC dla Unixa. Zapowiadane jest też opracowanie wersji dla Macintosha i dla OS/2.

Microsoft udostępnił firmie Visigenic licencję na kod ODBC - łącza programowego, umożliwiającego współpracę między serwerami baz danych, zwykle rezydującymi na dużych systemach, a klientami - aplikacjami pracującymi na komputerach osobistych. Porozumienie producentów przewiduje, że Visigenic jeszcze w listopadzie stworzy wersję ODBC dla Unixa. Zapowiadane jest też opracowanie wersji dla Macintosha i dla OS/2.

ODBC (Open Data Base Connectivity) oznacza Otwarty System Łączenia Baz Danych. Termin ten odnosi się do programów i specyfikacji mających umożliwić "rozmowę" aplikacji działających na komputerach lokalnych z serwerami baz danych różnych wytwórców. Od roku 1992 Microsoft stara się uczynić ten protokół standardem w zakresie komunikacji między serwerami baz a oprogramowaniem stacji klienckich. Jak dotąd klientami interfejsu ODBC mogą być jedynie aplikacje systemu Windows.


TOP 200