Wykresy kontrolne - ukazywanie dyspersji dynamicznej

Wykres kontrolny ma postać linii łamanej na tle poziomych linii wyznaczających granice kontrolne, co ułatwia uchwycenie występowania nieregularności. Wykres ten pomaga w dokładnym określeniu, w jaki sposób dane zmieniają się z upływem czasu.

Wykres kontrolny ma postać linii łamanej na tle poziomych linii wyznaczających granice kontrolne, co ułatwia uchwycenie występowania nieregularności. Wykres ten pomaga w dokładnym określeniu, w jaki sposób dane zmieniają się z upływem czasu.

Po co sporządza się wykresy kontrolne?

Wykres kontrolny dostarcza wskazówek do "właściwej oceny", "badania prawdziwych przyczyn" i "podejmowania natychmiastowych działań". Wszystko to przyczynia się do lepszego sterowania procesem.

Sporządzanie wykresu kontrolnego (wykresu x - R)

Wykres kontrolny sporządza się w celu kontrolowania zakresu, w jakim mieszczą się zarówno wartości średnie, jak i dyspersja. Pokazuje on obraz chwilowych zmian w napływających danych, zatem ważne jest, aby najpierw sporządzić zestawienie danych.

(1) Uporządkuj dane według dni i momentów wykonywania pomiarów, następnie pogrupuj je w tym samym porządku.

Przykładowy arkusz danych do wykresu kontrolnego x-R

(dwadzieścia dni roboczych, każdego dnia po jednej serii złożonej z 5 pomiarów)

Pomiary:

Nr

x1

x2

x3

x4

x5

Razem

x

R

1

51,2

48,0

50,3

49,1

49,1

247,7

49,54

3,2

2

52,0

52,1

53,0

50,0

49,1

256,2

51,24

3,0

.

.

.

a

b

19

48,0

48,3

48,7

49,0

48,7

242,7

48,54

1,0

20

50,0

50,1

48,9

51,5

49,6

256,2

50,02

1,5

Razem:

994,86

30,7

x = 49,74; R = 1,535

c; d


TOP 200