Wykres w przeglądarce

Narzędzia OLAP, służące do przetwarzania analitycznego, nie są już niczym rewolucyjnym. Rozwiązanie firmy Infospace stanowi istotny przełom w sposobie prezentacji wyników działania aplikacji OLAP, interfejsem w programie SpaceOLAP jest bowiem dowolna przeglądarka WWW obsługująca Javę. Program w całości zakodowano w Javie. Niestety, jego wydajność jest gorsza, do płynnej pracy z programem potrzebne jest przynajmniej Pentium 200 MHz.

Narzędzia OLAP, służące do przetwarzania analitycznego, nie są już niczym rewolucyjnym. Rozwiązanie firmy Infospace stanowi istotny przełom w sposobie prezentacji wyników działania aplikacji OLAP, interfejsem w programie SpaceOLAP jest bowiem dowolna przeglądarka WWW obsługująca Javę. Program w całości zakodowano w Javie. Niestety, jego wydajność jest gorsza, do płynnej pracy z programem potrzebne jest przynajmniej Pentium 200 MHz.

Dzięki zastosowaniu Javy z narzędzi OLAP mogą korzystać wszyscy użytkownicy sieci korporacyjnej dysponujący przeglądarką internetową. Programy napisane w Javie są zlokalizowane na serwerze, nie trzeba więc niczego instalować na komputerze użytkownika.

Program składa się z trzech modułów. Designer pozwala na zbudowanie prezentacji opartej na danych uzyskiwanych z narzędzi OLAP. Osobny moduł umożliwia przekazywanie stworzonej prezentacji innym użytkownikom. Trzeci moduł to narzędzia administratora, tworzącego konta użytkowników i tryby dostępu.

SpaceOLAP może współpracować z wieloma bazami danych (potrafi tworzyć wielowymiarowe kostki danych), takimi jak Essbase, IBM DB2, OLAP Server i Oracle Express. Infospace Enterprise Server, znajdujący się w programie, obsługuje łączność między serwerem bazy danych a przeglądarką użytkownika. Można kupić program z serwerami działającymi pod różnymi systemami operacyjnymi. Są tam narzędzia OLAP innych firm, takie jak Power Play (Cognos) czy Crystal Info (Seagate Software), pozwalające na standardowe operacje tworzenia przekrojów i zestawień pobieranych z bazy danych. Cały zestaw, niestety, kosztuje 20 tys. USD.

<hr size=1 noshade>SpaceOLAP

Infospace Inc. (http://www.infospace-inc.com)

Obsługiwane platformy: przeglądarki Internet Explorer i Netscape Navigator

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200