Wykorzystanie pracowników

Instytut Gallupa opublikował badania, z których wynika, że większość pracodawców nie potrafi wykorzystać zdolności swoich pracowników.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii pokazują, że zaledwie 17% pracowników, uważa, że ich siły i umiejętności są w odpowiedni sposób wykorzystywane przez zatrudniające ich firmy. Większość, ponad 63% respondentów uznało, iż pracodawcy nie dbają o rozwijanie i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji swojej kadry. W skrajnych przypadkach, tak odpowiedziało 20% pytanych, przedsiębiorcy tłumią talenty swoich pracowników. Wraz z długością stażu pracy rośnie też konflikt między potrzebami firmy i pracownika.

Według wielu teoretyków zarządzania podstawą sukcesu firmy jest właściwe traktowanie załogi. Powstały w wyniku złej organizacji pracy brak zaangażowania ze strony pracowników jest, zdaniem specjalistów, przyczyną dużych strat materialnych, a w konsekwencji upadku firm. W przypadku Wielkiej Brytanii koszty gospodarcze złego zarządzania ludźmi szacuje się na ponad 40 mld rocznie.