Wykorzystaj możliwości chmury hybrydowej


Zastosowanie modelu chmury pozwoliło przedsiębiorstwom zabezpieczyć swoje zasoby, a jednocześnie zbudować solidną infrastrukturę, która pozwala zachować spokój w obliczu przyszłych zmian. Jednak przez to, że dane stały się tak cennym zasobem dla przedsiębiorstw wszelkich rozmiarów, a także w związku z wprowadzeniem RODO (GDPR) w całej UE w maju 2018 r., wiele firm i innych organizacji bada korzyści, jakie mogłoby przynieść rozwiązanie chmury hybrydowej.

Osoby, które śledzą uważnie rozwój chmury są świadome, że analitycy już od jakiegoś czasu piszą same pochwały chmury hybrydowej. Kombinacja lokalnej chmury prywatnej i zewnętrznej chmury publicznej, to idealne rozwiązanie w przypadku strategii IT definiowanych przez przyszłe wymagania - szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które czują potrzebę lub mają obowiązek zachowania własności i kontroli nad pewnymi zasobami danych. Jednak na rynku brytyjskim i europejskim nadal brakuje informacji na temat tego, co dokładnie może zapewnić chmura hybrydowa. Nie jest jasne jak firmy mogą czerpać z niej prawdziwe korzyści.

W badaniu Markets and Markets Research przeprowadzonym w kwietniu 2016 r. oszacowano, że hybrydowy rynek chmury będzie wart 91,74 mld USD do 2021 roku. Równocześnie napisano, że to rozwiązanie, które błyskawicznie zdobywa popularność w wielu branżach - i to nie tylko w przypadku najbardziej innowacyjnych firm. Przyjrzyjmy się zatem kluczowym zaletom hybrydowych rozwiązań chmurowych.

Co sprawia, że chmura hybrydowa jest tak ważna

Poza zmianami legislacyjnymi, które wpływają na decydentów IT w kontekście poszukiwania nowych rozwiązań, to wymogi ochrony danych sprawiają, że wielu z nich wybiera podejście oparte na hybrydowej chmurze dla swoich przedsiębiorstw. W obliczu rosnących cyberzagrożeń, organizacje muszą skupić się na ochronie swoich cennych danych.

To CIO decydują o tym, gdzie przechowywać swoje dane oraz w jaki sposób będą one chronione przed zagrożeniami - wewnętrznymi i zewnętrznymi – a rozwiązanie hybrydowe ułatwia tę ochronę. Przy tym pozwala im skierować przedsiębiorstwa na ścieżkę szybkiej ewolucji - bez względu na to co przyniesie przyszłość. Dodajmy do tego fakt, że wykładniczy wzrost danych generowanych przez niektóre organizacje oznacza, że hybrydowa chmura - z jej bardziej ekonomiczną wydajnością - może być jedyną odpowiednią opcją dla obsłużenia tego wzrostu.

Jak RODO wpływa na operacje IT

Choć CIO w Wielkiej Brytanii i Europie wiedzą o RODO od dłuższego czasu, istnieje ryzyko, że nadal nie stawiają właściwych pytań o to, jak wpłynie to na ich działalność. Potwierdzają to statystyki, które pokazują, że 93 procent firm ma obawy dotyczące przechowywania ich danych po wdrożeniu RODO. Natomiast 91 procent martwi się, w jaki sposób nowe zasady będą miały wpływ na usługi w chmurze. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Calligo.

Chmura hybrydowa może pomóc w przezwyciężeniu problemów związanych ze zgodnością z regulacjami i bezpieczeństwem dotyczących przepływu danych - w szczególności poza granice kraju. Zapewnia bowiem niezbędną moc obliczeniową i elastyczność. Biorąc pod uwagę, że RODO od niedawna już obowiązuje, dobrze jest zauważyć, że niektórzy eksperci postrzegają hybrydę jako preferowaną strategię w całej Europie. W Wielkiej Brytanii nadal istnieje możliwość poprawy sytuacji - jest to bowiem preferowany wybór tylko dla 58% ankietowanych.

Rozwiązanie mieszane

Dobre rozwiązanie chmurowe jest niezwykle ważne dla przedsiębiorstw biorących pod uwagę przyszłe wymagania. Lenovo postrzega chmurę jako kluczowe narzędzie w każdej strategii danych. To kluczowy element, który dostarcza CIO wyboru i zapewnia elastyczność w zakresie zarządzania wymaganiami dotyczącymi danych.

Infrastruktury chmury prywatnej czy hybrydowej doskonale nadają się do obsłużenia dzisiejszych wyzwań” - napisał Klaus Manhart z Computerwoche w artykule stworzonym dla Lenovo Think Progress „na przykład związanych ze zwiększaniem elastyczności systemów informatycznych firmy i otwieraniem tradycyjnie zamkniętych i rozdzielonych w organizacjach obszarów.

Rynek cloud jest obecnie wystarczająco dojrzały, aby CIO wiedzieli, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które sprawdzi się w przypadku każdego rodzaju działalności. Jako lider w obszarze udostępniania infrastruktury chmury obliczeniowej, Lenovo zaprojektowało swoją ofertę rozwiązań dla centrów danych uwzględniając produkty, z których każdy biznes może czerpać korzyści. Spektrum opcji oferowanych przez Lenovo zaspokaja również różnorodne potrzeby wielu sektorów wertykalnych.

Jak ujął to inny autor piszący dla Lenovo Think Progress, James Hayes, ThinkAgile SX dla Microsoft Azure Stack zapewnia przedsiębiorstwom definiowanym przez przyszłość ścieżkę rozwoju IT, która na nowo definiuje pojęcie ‘chmury prywatnej’. Stanowi jednocześnie most łączący rozdzielone chmurowe „przestrzenie” - umożliwia szybkie wdrażanie środowisk Azure w lokalnych i współdzielonych centrach danych zewnętrznych firm. To skutecznie tworzy bezkompromisowe środowisko chmury prywatnej Azure, która zachowuje pełną ciągłość z chmurami publicznymi Azure. Dzięki ThinkAgile SX Lenovo dla Microsoft Azure Stack przedsiębiorstwa mają dostęp do wyznaczającego standardy fundamentu, który pozwala na transformację zasobów centrum danych w sprawdzone hybrydowe usługi chmurowe, a jednocześnie równoważy potrzeby CIO.

Oczywiście rozwiązanie hybrydowej chmury jest tylko jednym z możliwych elementów ułatwiających przezwyciężanie problemów związanych ze zgodnością z RODO. Niemniej przedsiębiorstwa chcące zarządzać eksponencjalnym wzrostem danych przy jednoczesnym zapewnieniu im ochrony, z pewnością powinny się mu uważnie przyjrzeć.

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.