Wygórowane oczekiwania

Nasze oczekiwania płacowe rosną wraz z wiekiem i wykształceniem. Nie zawsze jednak zasługujemy na pieniądze, o których marzymy.

Nasze oczekiwania płacowe rosną wraz z wiekiem i wykształceniem. Nie zawsze jednak zasługujemy na pieniądze, o których marzymy.

Najniższe oczekiwania płacowe mają kandydaci poniżej 25 roku życia, którzy gotowi są zmienić pracę za miesięczną pensję 2300 zł. Najdrożsi okazują się informatycy po 40. Najniższe wynagrodzenie oczekiwane przez osoby w tym wieku, poszukujące pracy w Warszawie, przekracza 5200 zł miesięcznie.

Im mądrzejsi, tym drożsi

Jak wynika z obliczeń przeprowadzonych przez firmę WWW JOBS PL, prowadzącej w Internecie witrynę z ogłoszeniami o pracy, oczekiwania względem wynagrodzeń są ściśle skorelowane z wykształceniem i wiekiem informatyków poszukujących pracy. Specjaliści z wykształceniem średnim gotowi są do zmiany miejsca pracy już za 2100 zł miesięcznie. W przypadku wykształcenia średniego technicznego, a także absolwentów szkół pomaturalnych wskaźnik ten wynosi 2400 zł miesięcznie. Najwyższych pensji oczekują informatycy z dyplomami licencjata i wykształceniem wyższym, którzy liczą na pensje w wysokości 2800 i 3700 zł miesięcznie.

Najtańsi, przynajmniej gdy mowa o pensji podstawowej, są informatycy poniżej 25 roku życia, którzy gotowi są zmienić miejsce pracy średnio za 2300 zł miesięcznie. Najmniejsze oczekiwania w tej grupie wiekowej mają osoby z wykształceniem średnim, a także po szkołach pomaturalnych, którzy zdecydowani są zmienić zatrudnienie już za 2100 zł miesięcznie. Znacznie większych pensji oczekują świeżo upieczeni absolwenci szkół wyższych, którzy od swojego pracodawcy chcieliby otrzymać 2900 zł. Kandydaci między 26 a 32 rokiem życia liczą przeciętnie na pensję w wysokości 3600 zł miesięcznie. Najmniejsze oczekiwania w tej grupie kandydatów mają osoby z wykształceniem średnim (średnio 3000 zł), najwyższe zaś informatycy, którzy ukończyli studia wyższe (średnio 3800 zł). Wśród specjalistów, którzy nie ukończyli 40 roku życia, najmniejsze oczekiwane wynagrodzenie wynosi 3700 zł miesięcznie dla osób z wykształceniem średnim i 5000 zł w przypadku informatyków z dyplomem magistra inżyniera. Zdecydowanie najdroższymi okazują się specjaliści z wykształceniem wyższym powyżej 40 roku życia, którzy od nowego pracodawcy oczekują średnio 5200 zł miesięcznie.

Cytowane w artykule wskaźniki przygotowano na podstawie danych liczbowych, prezentowanych przez 594 osoby różnej płci i w różnym wieku, które zamieściły ogłoszenia na witrynie WWW JOBS PL w ostatnich sześciu miesiącach. Przy wyliczeniach brano pod uwagę tylko ogłoszenia osób poszukujących pracy na stanowiskach informatycznych, zainteresowanych zatrudnieniem w Warszawie.

Dane otrzymałem w postaci zagregowanej, bez dostępu do poszczególnych aplikacji. Wszelkich obliczeń statystycznych dokonywali pracownicy firmy WWW JOBS PL. (ab)


TOP 200