Wygląda na to, że androidowe aplikacje i usługi firmy Google nie będą już bezpłatne

Mamy złą wiadomość dla użytkowników urządzeń mobilnych, którymi zarządza system operacyjny Android. Google nie będzie już wymagać od europejskich dostawców tego typu urządzeń, aby instalowali na nich jego aplikacji, co może się jednak wiązać z tym, że użytkownicy będą musieli za nie dodatkowo płacić.

Google tłumaczy, że będzie musiał podjąć taką decyzję, po to aby spełnić wymagania stawiane przez Unię Europejską. Chodzi o to, że Unia chce w ten sposób walczyć z praktykami monopolistycznymi polegającymi na tym, że producenci urządzeń instalują na nich domyślnie aplikacje produkowane przez określoną firmę, w tym przepadku przez Google.

Google już zapowiedział, że zamierza wprowadzić w życie nową "umowę licencyjną" na smartfony i tablety, które wykorzystują jej oprogramowanie i które są wysyłane na rynek europejski. Umowa taka ma wejść w życie z początkiem listopada i Google jak dotąd nie określił dokładnie jej warunków, szczególnie tego jakie opracowane przez niego aplikacje i usługi nie będą już instalowane bezpłatnie na androidowych smartfonach.

Zobacz również:

Nieoficjalnie mówi się, że w zaproponowanym przez Google pakiecie takich aplikacji znajdą się takie pozycje, jak Google Play, Gmail, YouTube i Google Maps.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200