Wydobycie kruszywa wsparte przez ERP

Górnicze Zakłady Dolomitowe podjęły decyzję o wdrożeniu systemu ERP firmy Macrologic, który pozwoli lepiej zarządzać przedsiębiorstwem, działającym na rynku narażonym na ryzyko wahań koniunktury.

ERP ma usprawnić kontrolę kosztów, obsługę klientów i podnosić rentowność spółki, zastępując dotychczas wykorzystywane, wyspowe systemy IT, utrudniające wymianę informacji - kluczową do szybkiego planowania i analiz finansowych, niezbędnych do kierowania produkcją, szybszej realizacji zamówień oraz kalkulacji marży. Z tego powodu wdrożenie ERP obejmowało zintegrowanie danych ze wszystkich obszarów łącznie z produkcją. Prace wdrożeniowe prowadzono w następującej kolejności: moduł finanse, kadry-płace, środki trwałe, logistyka, produkcja. Całe przedsiębiorstwo objął elektroniczny obieg dokumentów. Dolomitowe Zakłady Górnicze rozpoczęły cykl sesji analitycznych przygotowujących do wdrożenia systemu kontrolingowego. Prace analityczne i wdrożeniowe są prowadzone przez Macrologic.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200