Wydatki na IT wzrosną o 7%

Światowe wydatki na sprzęt, oprogramowanie, usługi IT I telekomunikacyjne w 2011 r. będą rosły w tempie 7,1% - wynika z szacunków Gartnera.

Są to prognozy skorygowane wobec szacunków z I kw. br., które mówiły o wzroście na poziomie 5,6%. Istotną rolę w prognozach wzrostu odgrywa w tym roku cloud computing - wydatki na usługi świadczone w modelu chmury publicznej będą rosły niemal czterokrotnie szybciej niż ogólne wydatki na IT.

Jak szacuje Gartner, globalne wydatki na IT (w tym sprzęt, oprogramowanie, usługi i telekomunikację) wzrosną do 3,67 bln USD w 2011 r. - o 7,1% w porównaniu z 2010 rokiem.

Zobacz również:

Wydatki na usługi IT osiągną poziom 846 mld USD, o 6,6% więcej niż w ub. r. Najszybciej będą rosły wydatki na sprzęt - o 11,7% w porównaniu z 2011 r., do 419 mld USD.

Budżety na oprogramowanie korporacyjne wyniosą w tym roku ok. 268 mld USD - o 9,5% więcej niż w roku ubiegłym.

Wydatki na usługi świadczone w chmurze publicznej w tym roku sięgną łącznie na świecie 89 mld USD, wobec 74 mld USD w 2010 roku. Do 2015 r. wydatki te, zgodnie z przewidywaniami Gartnera, osiągną poziom 177 mld USD.

Wydatki na chmurę publiczną stanowiły w 2010 r. ok. 2% globalnych wydatków na IT, a do 2015 r. odsetek ten wzrośnie do ok. 5%.

Ogólnie wydatki na usługi IT będą rosły w tempie 5% rocznie do 2015 r. Natomiast wydatki na chmurę publiczną będą rosły w tym czasie w tempie 19% rocznie. Przedsiębiorstwa będą wydawały najwięcej na usługi związane z procesami biznesowymi - budżety osiągną pułap 70 mld USD w 2011r.


TOP 200