Wydatki firm na IT w 2014 roku

W ubiegłym roku małe i średnie przedsiębiorstwa przeznaczyły na zakupy IT średnio 481 tys. zł. Znacznie większe wydatki deklarowały duże firmy – ponad 3,1 mln zł.

W ub. r. polskie firmy ostrożnie zwiększały wydatki na branżę IT. Większość przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych, zdecydowała się przeznaczyć na te cele takie same kwoty jak rok wcześniej. Inwestowano przede wszystkim w zakup sprzętu i nowe oprogramowanie – wynika z badania przeprowadzonego przez IDG i GercConsulting.

Wydatki firm na IT w 2014 roku
Badanie przeprowadzono na próbie 250 firm zaliczanych zarówno do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 10 do 249 pracowników), dużych przedsiębiorstw (co najmniej 250 zatrudnionych), jak i administracji publicznej, finansów, przemysłu, usług, handlu, oraz tych, które nie mieszczą się w wymienionych kategoriach, a w badaniu zostały sklasyfikowane jako inne.

Zobacz również:

Dużo, ale nie zawsze więcej

Średnia wydatków planowanych na działania zaliczane do IT w 2014 r. wyniosła w całej grupie 589 142 zł. Małe i średnie przedsiębiorstwa zamierzały w tym okresie wydać średnio 481 251 zł, duże przedsiębiorstwa 3 152 373 zł, administracja publiczna 818 601 zł, firmy usługowe 831 033 zł, a „inne” 77 297 zł.

Te kwoty prezentują się obiecująco, jednak planując budżety na 2014 r., zarządy firm starannie liczyły każdą sumę, którą zamierzały wydać na działalność IT. Może to świadczyć najwyżej o ostrożnym optymizmie, ale na pewno nie o silnej wierze w dynamiczny rozwój i idące w ślad za nim zapotrzebowanie na rozwój tej części działalności.

Średnio aż co czwarta firma spośród wszystkich biorących udział w badaniu zakładała, że w 2014 r. budżet na wydatki związane z IT będzie niższy niż rok wcześniej. Prawie połowa organizacji – 44% – zaplanowała wydatki na IT w tej samej wysokości co przed rokiem, a 30% przeznaczyło na ten cel większe sumy niż w 2013 r.

Spośród firm deklarujących ograniczenia w 2014 r. budżetu na IT najwięcej, bo aż 42% firm wymieniło jako powód po prostu mniejsze możliwości finansowe. Kolejne odpowiedzi wskazywały na konieczność ograniczania kosztów działalności przedsiębiorstwa (13%), potrzebę innych inwestycji (13%), brak potrzeb inwestowania większych sum w IT (9%), przeprowadzoną już wcześniej wymianę sprzętu (8%), inną alokację budżetu (8%) oraz zmianę technologii (2%).

Firmy, które zaplanowały większe tegoroczne budżety, tłumaczyły wzrost wdrażaniem innowacji i nowych projektów – aż w 34 przypadkach na 100 to właśnie była przyczyna większej „hojności” zarządów dla działów IT. Potrzebę większych inwestycji wymieniło 32% respondentów, 18% motywowało wyższy budżet koniecznością wymiany sprzętu. Na dalszych miejscach wśród powodów zwiększenia budżetu znalazły się jeszcze: większe możliwości finansowe firmy (7%) i wpływ inflacji (5%). Jedynie w 3% przypadków jako powód zwiększenia wydatków wymieniono planowane nowe zadania działów IT.

Na co znalazły się pieniądze

Według deklaracji przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów i menedżerów IT, którzy byli bezpośrednimi respondentami badania, średnie wydatki na poszczególne obszary IT rozkładały się równomiernie: ogółem 35% budżetu (205 150 zł) przeznaczano na zakup sprzętu, 36% (212 021 zł) na odpowiednie oprogramowanie, a 29% (171 971 zł) na usługi związane z funkcjonowaniem tych działów.

Najbliżej tej średniej znalazły się małe i średnie przedsiębiorstwa, w których podział na te trzy kategorie niemal odzwierciedlał średnią dla całej badanej grupy. I tak małe i średnie firmy na zakup sprzętu IT przeznaczały w 2014 r. 36% budżetu na ten rodzaj działalności (175 262 zł), na zakup oprogramowania 35% (170 244 zł), a na usługi IT 28% (135 745 zł).

W większych firmach, które już wcześniej inwestowały w nowy sprzęt, w 2014 r. na jego dalsze zakupy przeznaczano średnio 29% budżetu (915 214 zł), za to na nowe oprogramowanie 38% (1 204 529 zł), a 33% (1 032 629 zł) na związane z tym usługi. Największą część budżetu na oprogramowanie przeznaczały firmy sektora finansowego (aż 54% – 725 110 zł) i przemysłowe (43% – 120 511 zł). Z kolei handel i administracja publiczna zaplanowały największą część swojego budżetu na zakup nowego sprzętu – odpowiednio 54% (290 525 zł) i 38% (312 862 zł).


TOP 200