Wydajny dysk

Program HD Tach 2.52 ocenia szybkość wymiany danych również dla dysków pracujących w trybie DMA.

Program HD Tach 2.52 ocenia szybkość wymiany danych również dla dysków pracujących w trybie DMA.

Program narzędziowy HD Tach 2.52 jest przeznaczony do testowania fizycznej wydajności dysków pracujących pod systemami Windows 95 lub Windows NT. Ułatwia ocenę rzeczywistej wydajności systemu lub efektów zmiany jego konfiguracji. HD Tach używa wirtualnych sterowników VxD uruchamianych na poziomie jądra systemu, pomijając system plików, dzięki czemu wydajność dysku jest mierzona z dużą dokładnością. Wersja testowa programu jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem:http://tcdlabs.simplenet.com.

Operację sekwencyjnego odczytywania danych z dysku HD Tach realizuje się nieco inaczej niż inne testy tego rodzaju. Większość programów tworzy plik, zapisuje go na dysk i testuje wydajność, wykonując określone operacje w ramach tego pliku. Problem polega na tym, że najnowsze dyski używają specjalnej techniki zapisu (wykorzystującej tzw. bity strefowe - zone bit), dzięki której dane mogą być odczytywane z różną prędkością - informacje zapisane na zewnątrz dysku są odczytywane znacznie szybciej niż informacje wewnątrz.

Natomiast HD Tach odczytuje dane zapisane w różnych miejscach dysku, podając średnią prędkość jego pracy, tworząc tekstowe raporty. Program nie tylko uruchamia operację sekwencyjnego odczytywania danych, lecz mierzy też średni czas wyszukiwania losowo wybranych informacji (random access), a także wydajność transmisji danych w trybie potokowym, czyli czas dostępu do danych zgromadzonych w pamięci buforowej (podręcznej) dysku i obsługującego go kontrolera. Ten ostatni test mierzy zarówno szybkość pracy dysku, jak i obsługującego go interfejsu.

Wersja komercyjna HD Tach 2.52 służy również do testowania wydajności zapisu danych na dysku.

<hr size=1 noshade>HD Tach 2.52

Producent: TCDLabs

http://tcdlabs./simplenet.com

Cena: Aplikacja bezpłatna