Wydajność rośnie w ciężkich czasach

Zdaniem 66% polskich menedżerów spowolnienie gospodarcze wymusiło zwiększenie wydajności pracy w firmach.

Jedna trzecia ankietowanych przez Pentor polskich menedżerów stwierdziła, że zła sytuacja gospodarcza nie wpłynęła na zmianę wydajności pracy w ich firmie, a tylko 1% nie miał w tej kwestii zdania. Pentor zadał również pytanie o sposoby zwiększenia wydajności pracy w przedsiębiorstwie. 29% osiąga ten cel poprzez wprowadzanie innowacji technologicznych, 24% przez zmianę metod zarządzania, a 23% stara się lepiej motywować pracowników. Jedynie 12% firm uważa, że wpływ na zwiększenie wydajności mają szkolenia, 4% wydłuża czas pracy, a 3% liczy na poprawę jakości pracy dzięki zwalnianiu pracowników. 3% respondentów w ogóle nie widzi potrzeby zwiększania wydajności pracy.

Jakość produktów lub ich zaawansowanie technologiczne to dla 59% ankietowanych najważniejsze elementy, decydujące o pozycji konkurencyjnej firmy. Według 21% ankietowanych, o przewadze na rynku może zadecydować kapitał, zdaniem 10% respondentów – wydajność pracy, a dla 9% najistotniejsza jest obecna pozycja na rynku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200