Wydajność i przejrzystość pracy w Sejmie

Kancelaria Sejmu była laureatem Konkursu Lider Informatyki w 2003 roku, zdobyła także nagrodę Lidera X-lecia w roku 2006. Wejście do tegorocznego finału zagwarantowały jej projekty iTV Sejm oraz system eInterpelacje.

Kancelaria Sejmu wykorzystuje IT do jak realizacji dwóch głównych stojących przed nią zadań: obsługi i wspierania posłów w wykonywaniu przez nich mandatu poselskiego oraz informowania obywateli o pracach Sejmu i popularyzacji wiedzy na temat jego roli prawno-ustrojowej.

Sejm na żywo i w kolorze

W styczniu 2011 r. Prezydium Sejmu podjęło decyzję o udostępnieniu na żywo transmisji obrad izby niższej. Celem było zagwarantowanie jawności posiedzeń Sejmu i ułatwienie obywatelom dostępu do informacji publicznej. Projekt zakładał także udostępnienie archiwum nagrań, możliwość bieżącego tłumaczenia posiedzeń na język migowy oraz uzupełniania ich o dodatkowe informacje, w tym na żywo podczas streamu.

iTV Sejm stał się ważną częścią Systemu Informacyjnego Sejmu – zestawu aplikacji służących do gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania danych związanych z pracami Sejmu i jego organami. SIS wykorzystuje dwa systemy narzędziowe: system zarządzania relacyjnymi bazami danych Oracle oraz system służący do tworzenia interfejsu dla użytkownika i do przetwarzania tekstu, bazujący na rozwiązaniu Lotus Domino. Według regulaminu Sejmu, SIS pełni rolę sejmowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dla obywateli SIS – w tym nagrania realizowane dzięki projektowi iTV Sejm – dostępne są z poziomu strony internetowej Sejmu.

Efektem wdrożenia systemu iTV Sejm jest ułatwienie dostępu do informacji publicznej, przebiegu procesów legislacyjnych, uzgadniania stanowisk czy aktywności posłów. SIS umożliwia np. odtworzenie historii prac nad ustawą, włącznie „z uwzględnieniem stanowisk, które zajmowali poszczególni posłowie” – dodaje Zbigniew Jabłoński, dyrektor Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu. Z dumą podkreśla: „nie znam parlamentu, który miałby wszystkie te możliwości na taką skalę”. W systemie transmitowane są także inne wydarzenia z Wiejskiej: konferencje prasowe, briefingi itd.

Kancelaria Sejmu odpowiada za przygotowanie dobrej jakości wyjściowego sygnału A/V, który do użytkowników rozprowadza wyłoniony w przetargu dostawca systemu CDN (Content Delivery Network), firma Atende Software.

Interpelacje w systemie pracy grupowej

Drugi zgłoszony do konkursu projekt to eInterpelacje – odpowiedź na narastający problem w obsłudze papierowych interpelacji i zapytań. „Nie byliśmy w stanie obsłużyć tylu interpelacji w zadowalający sposób” – mówi Zbigniew Jabłoński. „Pojawiały się opóźnienia, pojawiały się sygnały, że przeprocesowane interpelacje nie są dostępne w SIS”.

W styczniu 2014 r. rozpoczęto prace nad budową rozwiązania: przeglądarkowej platformy, będącej w istocie formą systemu pracy grupowej między posłami – autorami interpelacji i zapytań – a odpowiedzialnymi za obsługę tych dokumentów pracownikami i kierownictwem Kancelarii Sejmu, Prezydium Sejmu oraz premierem i ministrami, jako adresatami pism.

Dzięki systemowi eInterpelacje każdy z etapów procedury jest natychmiast widoczny w SIS. Platforma została zintegrowana z wykorzystywanymi w instytucjach publicznych systemami obiegu dokumentów i ePUAP. Prace zakończono w lutym 2015 r.

Jakie osiągnięto korzyści? Oprócz usprawnienia procesu obsługi interpelacji, „narzędzie, które daliśmy posłom, wymusza określony sposób prezentowania interpelacji” – mówi Jabłoński. „Porządkuje myślenie na temat samej treści interpelacji”. Wiążąc eInterpelacje z zewnętrznymi systemami EZD oraz ePUAP, Kancelaria Sejmu uporządkowała i ujednoliciła wzór dokumentu, a także procesowanie odpowiedzi. Efektem jest znaczna poprawa jakości składanych interpelacji od strony procesowej i technicznej oraz skrócenie czasu koniecznego na opublikowanie dokumentów w SIS. Dzięki eInterpelacjom Kancelaria Sejmu nie musiała zwiększać zatrudnienia, a koszty obsługi obniżyły się, i to mimo wzrostu wydajności procesów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200