Wydajniejsi na tabletach

60 proc. polskich pracodawców twierdzi, że osoby korzystające w pracy z tabletów są bardziej efektywne - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Panasonica. Takiego zdania jest również 33 proc. pracowników.

Z badania wynika, że tablet jest najczęściej używany do przeglądania dokumentów w podroży, zapewnia także dostęp do poczty elektronicznej. Jednocześnie znajduje wiele specjalistycznych zastosowań. Co piątemu pracownikowi tablet służy do przyjmowania płatności od klientów. Z kolei 15 proc. ankietowanych wykorzystuje go jako czytnik kodów kreskowych. Nieco rzadziej używany jest System Informacji Geograficznej (GIS), pozwalający na gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Dynamic Markets na zlecenie Panasonic'a. Wzięło w nim udział 2300 nabywców i użytkowników tabletów z firm zatrudniających więcej niż 50 osób w 11 państwach europejskich, w tym w Polsce.


TOP 200