Wybrano szefów wspólnego projektu Sun i AOL

Sun Microsystems i America Online (AOL) przedstawiły liderów wspólnego projektu, który ma zaowocować nowymi usługami i produktami dla handlu elektronicznego. Projekt powstał w wyniku porozumienia zawartego między tymi firmami w listopadzie 1998 r.

Sun Microsystems i America Online (AOL) przedstawiły liderów wspólnego projektu, który ma zaowocować nowymi usługami i produktami dla handlu elektronicznego. Projekt powstał w wyniku porozumienia zawartego między tymi firmami w listopadzie 1998 r.

Projektem będzie kierować Mark Tolliver (wcześniej szef działu produktów użytkowych w Sunie) oraz Barry Ariko (wiceprezes AOL Netscape Enterprise Group). Ich zastępcami zostali Steve Savignano (Sun) i Stuart Wells (AOL).

Ubiegłoroczne porozumienie ma wpłynąć na opracowanie rozwiązań w dziedzinie handlu elektronicznego. Nowy dział zajmie się m.in. stworzeniem elastycznego, modularnego oprogramowania. Będzie też świadczyć usługi konsultingowe dla firm pragnących rozszerzyć swoją działalność na Internet.

Analitycy nie wróżą jednak dobrze temu porozumieniu. Twierdzą, że umowy zawierane "na tym poziomie" dotychczas nie przynosiły spodziewanych korzyści. Jako przykład podają koalicję Sun-Oracle, którą obie firmy zbudowały dla promocji komputerów sieciowych (NC). Twierdzą, że w przypadku firm Sun i AOL sytuacja będzie wyglądać podobnie. "Oracle zależało, żeby NC były jak najtańsze i ich koszt nie przekraczał 500 USD, natomiast Sun wyceniał NC na ok. 1800 USD" - stwierdza Rob Enderle z Giga Information Group.

Porozumienia między producentami sprzętu i oprogramowania (bądź usług) komplikują dwa przeciwne dążenia: producenci oprogramowania chcą, by sprzęt był jak najtańszy, w wyniku czego użytkownik będzie mógł przeznaczyć większe kwoty na aplikacje, natomiast producentom sprzętu zależy, by proporcje te były odwrotne.