Wybór właściwego interfejsu składowania danych

Dyski stają się coraz częściej preferowanym medium składowania danych, a urządzenia składowania oparte na dyskach zdobywają coraz większą popularność. Jednak firmy przygotowujące swoje środowisko do składowania dyskowego powinny wybierać urządzenia, które mają interfejs odpowiedni do stosowanego w firmie oprogramowania składowania.

Urządzenia składowania zapewniają interfejs NAS (Network-Attached Storage) lub VTL (Virtual Tape Library). Urządzenia składowania wykorzystujące NAS są generalnie łatwiejsze dla zespołów IT w dużych przedsiębiorstwach, ponieważ są konfigurowane jako serwery plików. Personel IT jest przyzwyczajony do zarządzania serwerami plików i takie urządzenia wymagają mniej czasu na zapoznanie się z ich obsługą i konfigurowaniem.

Jednak z wykorzystaniem urządzeń obsługujących interfejs NAS związane są pewne niedogodności. System plików może się zapełnić, a oprogramowanie składowania nie zawsze potrafi obsługiwać stany "przekroczenia dostępnej pojemności" i w rezultacie zadania składowania mogą ulec zawieszeniu. Innym możliwym problemem jest to, że składowania oparte na NAS są powiązanie z korporacyjnymi sieciami LAN i cały ruch składowania opiera się na tych LANach. Może to tworzyć zatory w sieciach lokalnych i nakładać większe obciążenia na serwery podłączone do SAN.

W takich warunkach lepszą opcją może być VTL. Oprogramowanie składowania "wie" jak zarządzać sytuacjami braku miejsca w fizycznych bibliotekach taśmowych i może użyć tych metod do zarządzania podobnymi stanami w VTL. Ponadto VTL używa interfejsu blokowego, tak więc można dołączać VTL do korporacyjnych SAN, co pozwala utrzymać ruch poza LANem przy jednoczesnym odciążeniu serwerów.

Przy zakupie urządzeń składowania firmy mają do wyboru wiele opcji - od deduplikacji po replikacje. Jednak istotne jest, aby w pierwszej kolejności skupić się na wyborze urządzenia z prawidłowym interfejsem. Deduplikacja i replikacje poza ośrodek są to interesujące mechanizmy, ale nie należy zapominać, że dyski w systemie składowania preferuje się dlatego, aby zapewnić składowanie w jak najkrótszym czasie.


TOP 200