Wybór oprogramowania narzędziowego - kryteria wyboru

Materiał, na podstawie którego powstał niniejszy artykuł, opracowano w celu stworzenia jednolitego oprogramowania dla banków spółdzielczych. Powstał w trakcie opracowywania strategii firmy BASTION - Bankowe Systemy Teleinformatyczne, spółka z o.o. Spółkę BASTION powołano z inicjatywy Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i banków spółdzielczych zrzeszonych z GBW.

Materiał, na podstawie którego powstał niniejszy artykuł, opracowano w celu stworzenia jednolitego oprogramowania dla banków spółdzielczych. Powstał w trakcie opracowywania strategii firmy BASTION - Bankowe Systemy Teleinformatyczne, spółka z o.o. Spółkę BASTION powołano z inicjatywy Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i banków spółdzielczych zrzeszonych z GBW.

Obecna sytuacja systemów informatycznych eksploatowanych w bankach spółdzielczych charakteryzuje się m.in.:

* niejednolitością (eksploatowane są produkty pochodzące od kilkunastu producentów)

* brakiem kontroli ze strony banku zrzeszającego nad procesem modyfikacji i rozwoju oprogramowania.

Taki stan rzeczy jest nie tylko niewygodny, ale przede wszystkim niebezpieczny i w znacznym stopniu utrudnia rozwój.

Koncepcja stworzenia jednolitego systemu zakłada użycie nowoczesnych narzędzi informatycznych zarówno do wytworzenia oprogramowania użytkowego, jak też zapewnienia odpowiedniego środowiska dla jego funkcjonowania.

W celu ułatwienia podjęcia decyzji inwestycyjnych, pracownicy firmy BASTION sporządzili raport zawierający zestawienie i ocenę narzędzi analizy oraz projektowania (upper CASE), generatorów aplikacji (lower CASE) i serwerów baz danych. W raporcie umieszczono dane pochodzące z następujących źródeł:

* materiały otrzymane od producentów i dystrybutorów oprogramowania

* omówienia zamieszczane w prasie fachowej

* udział w szkoleniach i seminariach

* publikacje książkowe

* kontakty z firmami mającymi doświadczenie w użytkowaniu ww. produktów.

Uwzględniając obecny stan wyposażenia banków spółdzielczych zrzeszonych z GBW, zdecydowano się ograniczyć oceniane narzędzia tylko do posiadających implementację w środowisku Novell NetWare. W wyniku podjętej wcześniej decyzji o wyborze MS Windows jako środowiska pracy dla użytkownika oraz budowy systemu w architekturze klient/serwer, oceniano narzędzia CASE dla tego środowiska, generujące kod dla MS Windows i interfejsy do wchodzących w grę serwerów baz danych. W raporcie ujęto produkty dostępne bezpośrednio w Polsce, dla których istnieje odpowiednie wsparcie techniczne. Z uwagi na przyjętą filozofię postępowania, nie uwzględniano pakietów lower CASE które nie miały interfejsów do narzędzi upper CASE.

Ocena narzędzi upper CASE

Zakwalifikowane do analizy tego typu narzędzia oceniano biorąc pod uwagę następujące parametry:

1. Środowisko pracy, w tym w szczególności:

* platformę systemową

* interfejsy do generatorów aplikacji

* minimalne wymagania sprzętowe.

2. Wspieranie diagramów modelowania.

3. Wspomaganie pracy grupowej.

4. Wspierane SZBD.

5. Wiele cech dodatkowych, jak np.

* automatyczną kontrolę spójności

* kontrolę wersji

* prototypowanie i symulację interfejsu użytkownika.

6. Zintegrowany słownik danych (repozytorium).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200